Tillbaka

Internationella Frivilligdagen

Vi möter dem varje dag. Ledaren som utan betalning leder en cirkel för blivande gode män, personen som leder en kör eller lär sina vänner i kulturföreningen att sy dräkter till nästa föreställning. Politikern som läser in sig på socialnämndens handlingar. Den ideella personen som utan betalning öppnar hembygdsgården varje lördag, personerna som ur egen ficka bekostar garn och stickar och virkar för att barn i fjärran länder ska få värme i kylan. Volontären som utan tanke på egen vinning hjälper nyanlända till rätta i det svenska samhället. – Denna lilla krönika tillägnas alla er som ställer upp utan lön eller annan ersättning för andra människors skull. Ni som med brinnande engagemang är föredömen för det goda samhället. Ideella. Frivilliga. Volontärer. – Kärt barn har många namn. 

Varje dag visar hundratusentals svenskar vad medmänsklighet, solidaritet och humanism innebär i praktiken. Ett ideellt och brinnande engagemang – vilken drivkraft, kompetens och resurs det finns inom civilsamhället! Det frivilliga och oavlönade arbetet som inte nog kan förklaras vilken betydelse och vilket mervärde det har för vårt samhälle.

Den 5 december är FNs internationella dag för frivilligt arbete och för alla volontärer.

Ni alla frivilliga, ideella, som ställer upp så fantastiskt varje dag, denna dag bockar och niger vi ödmjukt särskilt för er.

Den 5 december klockan fem i tolv är också 5i12-rörelsens manifestationsdag för människors lika värde och mot främlingsfientlighet och rasism. Sverige är ett kallt land men med varma människor, tack alla ni som enträget fortsätter att visa detta!

Tack alla frivilliga och volontärer! Utan er stannar Sverige!

Mia Ekegren
Avdelningschef för Studieförbundet Vuxenskolan Väst