Tillbaka

Internationella frivilligdagen

Tack till alla våra ideella ledare som gör folkbildningen och hela civilsamhället möjligt – arvoderade ledare är självklart också otroligt viktiga, men 5 december är det Frivilligdagen, så jag vänder mig särskilt till alla ideella, frivilliga, icke-arvoderade  hjältar – och de är många. 

Människor som vi får möjligheten att arbeta tillsammans med, människor som tycker att föreningslivet är viktigt för dem och för andra, som vill göra skillnad. 

Människor som frivilligt lägger tid för att sprida glädje och kunskap. Som genom frivilliga insatser ökar livskvaliteten för sina medmänniskor. Dessa människor är så viktiga för oss och jag är så glad och tacksam för att ni finns. Ni ideella är de viktigaste vi tillsammans har, utan er skulle vi inte klara vardagen. 

Föreningslivet blomstrar tack vare engagemanget hos våra ideella ledare. Studieförbundet Vuxenskolan, SV, avdelning Väst, är en icke vinstdrivande förening och vi samarbetar med en bra bit över 400 ideella föreningar, som drivs av eldsjälar, inte minst alla förtroendevalda, i förtroende valda av sina medlemmar. 

Att vara ideell medskapare kan innebära många olika saker, inte bara ledare som utan lön lär andra att dansa, scrapbooka, odla, baka, om olika länder, svenska landskap, aktier, om att vara god man och vad det nu är. Utan vi har de som öppnar bygdegården och ser till att lampor och teknik funkar för dem som i sin tur ska vara volontärer vid språkcafé för asylsökande för att lära ut svenska språket och som finns där som Medmänniskor. 

De som bakat gott bröd till månadsmöte med SPF Seniorerna, de som utan ersättning mer eller mindre dagligen under sommaren visar och berättar om hembygdsgårdens intressanta historia. 

Vi träffar de som utan ersättning tar en extra sväng för att hämta en annan deltagare – och nyfunnen vän – på väg till hantverkscirkeln. Deltagarna på Stickcaféet som delar kunskap och erfarenhet – och stickbeskrivningar - med varandra samtidigt som de stickar till behövande och skickar babypaket, halsdukar och vad det nu kan vara. 

De som är kulturvärdar och bär stolar, plockar undan disk och hälsar välkomna vid föreläsningar och andra kulturprogram – och som fyller i alla listor och underlag som SV behöver. Många av våra föreläsare ställer också upp utan att få arvode. 

Vi Unga-föreningarna - och andra körer -  som lär sig att sjunga tillsammans för att sedan glädja oss andra med sånger ur vår fina visskatt – inte minst luciasånger i dessa tider. 

Ja ni hör! Så här skulle jag kunna hålla hur länge som helst för det finns så otroligt många som drar sitt strå till stacken. 

Jag är så tacksam för alla dessa fantastiska människor, över att jag får vara en del av detta. Utan er stannar Sverige – och resten av världen. 

Tillsammans gör vi skillnad, ett stort Tack! 

Avdelningschef Mia Ekegren