Tillbaka

Tack för ett fantastiskt 2017!

Vi vill bekämpa fattigdom och orättvisor i världen och vi skänker därför ett bidrag till barn i Guatemala som lever i extrem fattigdom. Barnen kommer från bergsbyarna Pasaquim, Panyevar och Palestina som ligger i regionen Sololá. Väldigt få av dessa barns föräldrar har råd att köpa kläder, skor och nödvändigt material till barnens skolgång. Det är gratis skolgång i området till barnen är 14 år, därefter kostar det 30 kronor per månad, något få föräldrar har råd att betala för sina barn. Dessutom måste pojkarna då hjälpa sina pappor i skogen eller på kaffefälten, och flickorna måste hjälpa sina mammor i hushållet och inte sällan gifter de sig tidigt och får barn innan de fyllt 16 år.


Studieförbundet Vuxenskolan har bestämt att bidraget ska gå till att köpa skolmaterial till barnen i dessa bergsbyar - pennor, anteckningsblock, skolböcker. Det är ett bidrag möjliggör att barnen kan få de verktyg de behöver i skolan för att kunna motiveras och fortsätta studera – något som vi vet är oerhört viktigt. - Med kunskap kan fattigdom bekämpas.


Förra året skänkte vi symaskiner, måttband, saxar och tyg – med detta kan de studiecirklar vi startade under projektet Bienestar fortsätta och vi har fått flera tacksamma hälsningar för denna gåva. I samband med avtackning av avgående styrelseledamöter skänkte vi medicinska artiklar till den barnmorska som verkar i området. I och med att vi har personliga känningar i området, försvinner ingenting till mellanhänder utan vår f.d. projektledare Andrea tar tvärtom ur egen ficka för att göra inköp och resor på de mycket dåliga vägarna i området för att komma upp till de avlägsna byarna. – SV gör skillnad. Över hela världen.


Än en gång: tack för era fina insatser för Studieförbundet Vuxenskolan, avdelning Väst, under det gångna året! Utan Er skulle vi inte kunna uppnå de verksamhetsresultat som vi gör! Tack!


Ta nu ett välförtjänt juluppehåll, så ses vi på andra sidan nyår!

Mia Ekegren
avdelningschef