Tillbaka

Världsdagen för psykisk hälsa

Den 10 oktober infaller Världsdagen för psykisk hälsa. Studieförbundet Vuxenskolan arbetar på många sätt med psykiskt mående i exempelvis samtalscirklar av olika slag. Den inkluderande gruppen, att dela erfarenheter och få tillgång till verktyg kan vara avgörande. Linda Mildh, verksamhetsutvecklare Västra Vi Unga, delar här med sig av sin resa mot ökat välmående.

—Jag var tidigare på en arbetsplats där jag inte blev uppskattad. Mina arbetsinsatser uppfattades sällan som tillräckliga, berättar Linda. Till slut kände jag mig värdelös både som medarbetare och människa.

Som följd av situationen på jobbet sjönk Lindas självkänsla och självförtroende. Hon hamnade i en djup depression och ett utmattningssyndrom och blev sommaren 2018 sjukskriven. En situation som skulle komma att bli långvarig. Våren 2021 fick hon så möjlighet till arbetsträning hos SV Väst i Uddevalla.

—Här fick jag ett gott mottagande och meningsfulla arbetsuppgifter. Känslan av att bli inkluderad och inbjuden till möten var viktig. Att prestera ”good enough” och få uppskattning för det gjorde att självförtroendet växte, säger Linda.

Arbetsträningen ledde till fast anställning och idag arbetar Linda heltid, mestadels som verksamhetsutvecklare för Västra Vi Unga. Yrkesrollen är ganska fri, men handlar om att stärka ungdomar och hjälpa dem att organisera sig exempelvis i föreningsform.

Linda lyfter fram verksamheten hos United Sisters på Fryshuset i Göteborg, där hon tidigare i livet gått kurser för att kunna bli mentor eller tjejgruppsledare. Genom Studieförbundet Vuxenskolan har hon fått möjlighet att via United Sisters också utbilda sig i normkritik.

—United Sisters kurser har stärkt mig mycket. Jag hade själv behövt möta en sådan ledare under min uppväxt. Att arbeta med självkänsla och självförtroende är viktigt för ungdomar, inte minst för tjejer och icke-binära, säger Linda.

Framöver vill Linda arbeta in perspektiv från United Sisters i Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet, exempelvis i form av samtalsgrupper. Hon tror på betydelsen av att skapa förutsättningar för ungdomar att träffas, att samtala.

—Jag tror vi kan göra insatser för psykisk hälsa att utgå från möjligheten till gemenskap och att ges chansen att bli sedd. Det är viktigt att ta ungas psykiska hälsa på allvar. Ju mer vi fastnar i nuets digitala världar desto mer ensamma riskerar ungdomar att bli. Det finns också så mycket stress i samhället som smittar av sig till ungdomar. De flesta unga behöver fler möjligheter till samtal och Studieförbundet Vuxenskolan kan skapa viktiga mötesplatser för detta, avslutar Linda.

Läs mer om SV:s arbete med psykisk hälsa

Läs mer om Världsdagen för psykisk hälsa

Läs mer om United Sisters