Lättläst version saknas

Projekt: Barn, unga och deras föräldrars delaktighet i ett attraktivt samhälle på landsbygden

2020-2022 har Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten bedrivit ett projekt för att främja att landsbygden ska vara en attraktiv plats för barn, unga samt deras föräldrar att växa upp och leva i. Projektet är ett Leaderprojekt och finansieras delvis av EU.

Projektet har genomförts i Norsjö kommun, främst i Norsjö centralort och Bastuträsk. SV har under projektets gång samarbetat med många aktörer: Korpen, biblioteket, fritidsgården/kultur/fritid, Medlefors folkhögskola, Svenska kyrkan, idrottspedagog, Hapkido-föreningen i Skellefteå, Kulturskolan i Norsjö, föreningslivet i Norsjö.

Syfte och mål med projektet:

Projektets mål är att barn/unga samt deras föräldrar/vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i ett samhälle där alla är inkluderade oavsett familjebakgrund eller kulturell bakgrund. Landsbygden ska vara en attraktiv plats att växa upp och leva i.

Projektet ska stärka samhällets roll att ge barn/unga möjligheter att stanna kvar på orten genom att utveckla deras behov av attraktiva fritidsintressen efter skolan. Fler och nya attraktiva fritids-och kulturaktiviteter ska utvecklas i samråd med målgruppen. Genom de familjenätverk som projektet ska initiera ska föräldrar erbjudas mer kunskap om hur de kan stötta barnens hälsoutveckling och deltagande i civilsamhället.

Som ett resultat av projektet har föreningarna i kommunen kommit igång med ny verksamhet, nya ledare har engagerats och Norsjö kommun har sett potential i samverkan med föreningar. Studieförbundet Vuxenskolan har hittat ett nätverk för sin verksamhet. Totalt har 1025 barn och unga deltagit i projektets aktiviteter under 2020-2022.

 

Exempel på verksamhet som bedrivits i projektet:

  • Föräldragrupper för föräldrar med barn oc ungdomar med NPF-problematik.
  • Truppgymnastik och parkour för barn
  • Hapikido - självförsvarskurs för unga
  • Outdoor-aktiviteter som flugfiske, hundspann, kunskap om friluftsliv
  • Ridning, dans, skytte

 

 

 

leader.jpg