Starta egen studiecirkel

Starta en studiecirkel tillsammans med dina vänner och lär er något nytt!
Genom oss får ni hjälp med lokaler, studiebesök och studiematerial. Eller så kanske vi kan ordna den ledare ni behöver.

Kamratcirklar
En studiecirkel som du startar tillsammans med dina vänner, kollegor eller andra bekanta känner kallas ibland för kamratcirkel eller studieservicecirkel.

Till skillnad från en betalcirkel där oftast en ledare hjälper gruppen fram till kunskap i ett ämne lär sig gruppen i en kamratcirkel av varandra och utifrån ett material, t ex en bok.

En kamratcirkel kostar inte heller något att delta i (vilket de flesta betalcirklar gör för att täcka en arvoderad ledare). Istället får kamratcirkeln stöd av SV till omkostnader så som lokal och studiematerial (inom viss ramar).

För att dra igång en egen studiecirkel gäller bl a följande:

  • Ni är 3-20 deltagare i studiecirkeln inklusive cirkelledaren.
  • Ni träffas vid minst tre tillfällen.
  • Det sammanlagda antalet cirkeltimmar (á 45 min) är nio eller fler.

Fysiska träffar, distans eller både och
En studiecirkel kan vara enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller helt och hållet på distans.

Cirkelledaren
I en kamratcirkel bidrar alla med sina kunskaper och inlägg i diskussioner. En person i gruppen ska dock utses till cirkelledare. Ledaren ansvarar för att både studiecirkeln och kontakten med den lokala SV-avdelningen fungerar bra. SV bjuder cirkelledaren på cirkelledarutbildning. Detta är en del i det pedagogiska stöd SV ger till gruppen. 

Varför samarbeta med ett studieförbund?
Vissa undrar varför man ska samarbeta med SV eller något annat studieförbund när man "lika gärna kan studera någon på genom att läsa en bok eller se ett YouTube-klipp".

Studiecirkeln som pedagogisk form är ett utomordentligt bra sätt att lära sig något, oavsett ämne. Genom SV får du som cirkelledare för gruppen kunskap om denna metod. SV kan även hjälpa till med planering av upplägg för cirkeln och tipsa om litteratur och material. Genom att genomföra en studiecirkel i samarbete med SV får du även tillgång till visst ekonomisk stöd till cirkelns omkostnader, som t ex lokalhyra och material.