Studiecirkel på distans

När avstånd och tid är ett hinder, är distanscirkel en utmärkt lösning. En studiecirkel kan bedrivas genom att man fysiskt träffas, en kombination av träffar och distansstudier (genom exempelvis Internet) eller enbart på distans. 


Vilka räknas som närvarande?

De grundläggande villkoren för studiecirkel gäller även här men istället för att fysiskt närvara på en träff ska deltagaren varit uppkopplad till plattformen där kommunikationen sker under en viss överrenskommen tid för att räknas som närvarande. Kommunikation och interaktivitet mellan både ledare och deltagare och deltagare emellan måste finnas.

Hur många studietimmar per gång ska vi rapportera?

Antalet studietimmar bestäms utifrån vad som anses vara en rimlig tid för deltagarna att lägga ner, tex tre timmar per vecka. Utgå ifrån vad som skulle varit aktuellt vid fysiska träffar.

Var kan vi ha våra distansträffar?

SV kan förmedla tillgång och inloggning till plattformar för distansstudier. Det går även bra att använda valfri plattform, så som ex. grupp på Facebook eller över Skype.