Starta studiecirkel

Vi på SV är alltid öppna för nya förslag till cirkelämnen.

Få hjälp med lokal och studiematerial

Ditt intresse kan bli en studiecirkel hos oss. Har du till exempel deltagare, ledare och ett ämne som passar bra, så hjälper vi gärna till. Genom oss får ni hjälp med lokaler, studiebesök och studiematerial. Eller så kanske vi kan ordna den ledare ni behöver.

För att dra igång en egen studiecirkel gäller bland annat följande:

  • att ni är 3-12 deltagare i studiecirkeln inklusive cirkelledaren
  • att ni träffas vid minst tre tillfällen
  • att det sammanlagda antalet cirkeltimmar är nio eller fler

Kamratcirklar

En studiecirkel som du startar tillsammans med personer du känner utan att betala en deltagaravgift kallas ibland också för kamratcirkel. Exempel kan vara ett rockband eller en bokcirkel.

Fysiska träffar, distans eller både och

En studiecirkel kan vara enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller helt och hållet på distans.

Cirkelledaren

Ledaren ansvarar för att både studiecirkeln och kontakten med den lokala SV-avdelningen fungerar bra. SVs cirkelledaröverenskommelse beskriver dina rättigheter och skyldigheter som cirkelledare och vilka skyldigheter SV-avdelningen har mot dig som cirkelledare. Läs mer om att bli cirkelledare hos oss...

Kontakta oss!

Vill du ha vår hjälp med att starta en studiecirkel eller har du frågor och funderingar kring det här? Kontakta oss redan idag!

Här är våra mallar för:
anmälan av studiecirkel och annan folkbildning 
arbetsplan (bifogas till anmälan av studiecirkel eller annan folkbildning)
kulturrapportering