Starta studiecirkel

Vi på SV är alltid öppna för nya förslag till cirkelämnen.

Få hjälp med lokal och studiematerial

Ditt intresse kan bli en studiecirkel hos oss. Har du till exempel deltagare, ledare och ett ämne som passar bra, så hjälper vi gärna till. Genom oss får ni hjälp med lokaler, studiebesök och studiematerial. Eller så kanske vi kan ordna den ledare ni behöver.

Det finns olika sätt att samarbeta på. 
Tillsammans hittar vi den samverkansform som passar just er bäst.

Studiecirkel
För att starta en studiecirkel/kurs behöver ni vara minst tre
personer och ha ett gemensamt ämne ni vill lära er mer om.
- 3-20 personer.
- Minst 3 träffar och minst 9 studietimmar.
- Max 4 studietimmar / träff.
- Max 3 träffar / vecka.
- En deltagare måste ha varit närvarande någon av de 3 första träffarna och sammanlagt minst 3 gånger och 9 studietimmar för att bli godkänd.
- Vi behöver deltagarnas personuppgifter.
- Deltagaren är försäkrad.
- En deltagare ska vara minst 13 år under det aktuella året.

Annan Folkbildning
Denna verksamhetsform passar bra då ni vill träffas i andra kortare eller längre former än en traditionell studiecirkelträff, exempelvis vid engångstillfälle eller helgkurser. Här kan man också vara fler än 20 personer.
- Minst 3 deltagare inklusive ledare.
- Valfritt antal träffar.
- Max 8 studietimmar/tillfälle.
- Vi behöver deltagarnas personuppgifter.
- Deltagaren är försäkrad.
- En deltagare ska vara minst 6 år under det aktuella året.

Kulturarrangemang
Föreläsning, musikuppträdande, teater, dans, konst och filmvisning är några exempel på arrangemang som passar denna verksamhetsform.
- Pågå minst 30 minuter för en publik på minst 5 personer.
- Annonseras via exempelvis affisch, sociala medier eller tidning och det ska framgå att SV är med och arrangerar.

Kamratcirklar

En studiecirkel som du startar tillsammans med personer du känner utan att betala en deltagaravgift kallas ibland också för kamratcirkel. Exempel kan vara ett rockband eller en bokcirkel.

Fysiska träffar, distans eller både och

En studiecirkel kan vara enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller helt och hållet på distans.

Cirkelledaren

Ledaren ansvarar för att både studiecirkeln och kontakten med den lokala SV-avdelningen fungerar bra. SVs cirkelledaröverenskommelse beskriver dina rättigheter och skyldigheter som cirkelledare och vilka skyldigheter SV-avdelningen har mot dig som cirkelledare. Läs mer om att bli cirkelledare hos oss...

Kontakta oss!

Vill du ha vår hjälp med att starta en studiecirkel eller har du frågor och funderingar kring det här? Kontakta oss redan idag!

Här är våra mallar för:
anmälan av studiecirkel och annan folkbildning 
arbetsplan (bifogas till anmälan av studiecirkel eller annan folkbildning)
kulturrapportering