Samtalskort – Frön till livsmod och livsglädje

De ”gröna” samtalskorten gjordes av Lena Bergquist år 2015 och utgår även de från de första samtalskorten (se överst). De åtta dimensionerna är beskrivna utifrån ett språk som associerar till naturen. Frågorna på baksidan av korten handlar om hur du tänker och känner samt hur du skulle kunna handla för att stärka din självskattade psykiska och fysiska hälsa. Korten är laminerade och kan med fördel användas ute, de passar därför bra inom grön verksamhet (grön rehab, naturunderstödd terapi, promenader, pilgrimsvandringar etc).