Samtalskort när livet utmanar – livsmod, livsglädje, livsmening

Dessa samtalskort skapades under 2016 och 2017. De utgår från den första samtalskortleken (se ovan), men språket är enklare och uttrycket inte lika salutogent. Korten passar bra inom vård, omsorg och stödverksamheter.  Dessa initierades av Anna-Karin Jeppsson, Qulturum, utvecklingsenheten, Region Jönköping och sjukhuspräst Thomas Sjöberg, Sjukhuskyrkan Ryhov och utgår från deras erfarenheter av att arbeta med existentiella frågor inom psykiatrin, Region Jönköpings län.