Styrelsen

Ordförande Telefonnummer E-post
Anders Duvkär - andersduvkar@gmail.com
Ledamöter    
Iréne Sandberg - -
Markku Andersson - -
Barbro Larsson - -
Anita Lilja-Stenholm - -
Victoria Barrsäter - -
Marianne Avelin - -
Birgitta Sundström - -
Pär Börell - -