Ledarintroduktion

Leda cirkel introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning av cirkelledare är obligatoriskt i alla studieförbund.

Innan du startar din cirkel skall du gå en introduktionsutbildning. Ta del av den här som en webbutbildning. Övrig introduktion och praktisk information får du på din avdelning.

Gå webbutbildningen Leda cirkel

Webbutbildningen  Leda cirkel 

Webbtbildningen ger dig en inblick i hur det är att vara ledare i SV. Du genomför den enkelt via din dator. När du gått igenom utbildningen avslutar du med att skriva in dina kontaktuppgifter samt vilken SV avdelning du skall ledar cirkeln i, så får din avdelning ett mail att du genomgått utbildningen. Använd webbläsaren Crome.

Till introduktionen

Foldern Leda cirkel

Om inte webbutbildningen passar dig kan du läsa om hur det är att vara cirkelledare i SV i foldern Leda cirkel! 

Folder leda cirkel