Lättläst version saknas

Ledarintroduktion

Välkommen till SV - digital introduktion

Introduktionsutbildning av cirkelledare är obligatoriskt i alla studieförbund.

Innan du startar din cirkel skall du gå en introduktionsutbildning. Ta del av den här som en webbutbildning. Övrig introduktion och praktisk information får du på din avdelning.

Gå den digitala introduktionen!

Webbutbildningen  Välkommen till SV

Webbtbildningen ger dig en inblick i folkbildningen och SVs verksamhet och idé och värdegrund. När du gått igenom utbildningen avslutar du med att skriva in dina kontaktuppgifter samt vilken SV avdelning du skall leda cirkeln i, så får din avdelning ett mail att du genomgått utbildningen. 

Till introduktionen

Leda cirkel

Här finns handboken för dig som är ledare. Vill du ha materialet på lättläst, hör av dig till din avdelning!

Handboken leda cirkel