Folkbildningspriset

Folkbildningspriset tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där SV är verksam. Priset delas ut vartannat år i samband med Förbundsstämman. Prissumman är 25.000 kronor.

Björn Körlof: Årets folkbildare förstärker Sveriges beredskap

 
Björn Körlof hedras med Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris för sitt enastående bidrag till folkbildning och samhällsberedskap. Priset, som delades ut på Landsbygdsriksdagen, erkänner hans centrala roll i att stärka gemenskapen och beredskapen i samhället. Prissumman är 25 000 kr. 
 

"Att få detta pris är en ära. Det bekräftar att vårt arbete är viktigt och uppskattat. Genom att sprida kunskap och förberedelser bidrar vi till en starkare gemenskap och beredskap. Jag ser fram emot att fortsätta sprida kunskapen vidare," säger Björn Körlof. 


Körlof har varit en nyckelperson i samarbetet mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Bygdegårdarnas Riksförbund, där han genom sin omfattande erfarenhet inom försvarsfrågor har placerat Bygdegårdarna i centrum för en ny beredskapsrörelse. Bygdegårdarna spelar en viktig roll genom studiecirklar och samverkan med lokala föreningar och kommuner. 

Vinnare av Folkbildningspriset 2023: Inti Chavez Perez

Juryns motivering: 

 "Som sexualupplysare och författare tillgängliggör Inti Chavez Perez frihet och egenmakt till många! Genom att behandla ämnet med respekt och öppenhet skapar han en plattform för dialog och självuttryck, en inkluderande miljö där människor kan känna sig trygga. Han står upp för att göra kunskap om pubertet och sexualitet lättläst, lättförståeligt och på läsarens villkor. Ungdomar, oavsett bakgrund eller förutsättningar får en röst och möjligheten att höras.” 
 

Vinnare av folkbildningspriset 2019: Emma Frans

Juryns motivering: ” Emma Frans är en modern folkbildare som envist fortsätter kampen mot faktaresistens och fake news och hennes insatser fortsätter att nå nya målgrupper. Emma är en betydande röst för vetenskap och bildning som centrala delar för hållbar utveckling.”
 

Historik

2019. Emma Frans fick utmärkelsen för sin kamp mot fake news och faktaresistens.

2017. Mustafa Panshiri  fick utmärkelsen för sitt arbete med att träffa nyanlända ungdomar och föreläsa om demokrati. 

2015. Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders, initiativtagare till Fatta och ständigt aktuell i samhällsdebatten.

Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, i vid mening gjort stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där Studieförbundet Vuxenskolan är verksamt.