Folkbildning om skogen

Skog är den vanligaste näringsverksamheten bland LRFs medlemmar.  SV erbjuder därför många möjligheter att delta i studiecirkel eller andra arrangemang inom dessa områden.

Kontakta din lokala SV-avdelning för att starta aktiviteter i LRF-avdelningen eller kommungruppen!

Studiehandledning Skog och Klövvilt

Som ett led i arbetet att öka kunskaperna om skog och klövvilt har Studieförbundet Vuxenskolan och LRF i samverkan har tagit fram denna handledning som ett verktyg till att använda sajten skogochklovvilt.se samt för att bygga på med lokala och regionala engagemang.

Studiecirkeln riktar sig till LRF-medlemmar som är markägare och som jagar själva eller upplåter sin jaktmark till andra, och till jägare som inte äger mark i området men som jagar och är delaktiga i den praktiska viltförvaltningen. Målgrupp kan vara LRF lokalavdelningar, älgsskötselområden osv.

Länksamling

Skog och klövvilt

Jakt och vilt på lrf.se

Länk på sid 7 till KSLA 

Länk sid 14, Bedömning av betestryck

Länk sid 14, Älgbetesbedömning

Länk sid 14, Älgdata

Länk sid 14, Förvaltningsplan 

Länk sid 16, Jaktupplåtelse

Studiehandledningen

Skogskunskap med LRF

Skogen är en viktig del i många enskilda företag. Den behöver brukas lönsamt, hållbart och ansvarsfullt.

Webbutbildningen www.skogskunskap.se innehåller mycket värdefull kunskap om skog och är öppen för självstudier.

Delta i studiecirkel med filmavsnitt om skogsskötsel, äganderätt, mål och strategier för skogsbruk.

Studiematerial exklusivt för LRF
Studiecirkeln består av 3 delar med tillhörande filmer. Den kan genomföras i grupp eller digitalt. Kontakta SV för samordning och tips på digital struktur för studiecirkeln. 

1. Introduktion till sajten, använd https://www.skogskunskap.se/ . Denna del kan eventuellt bestå av fler träffar, även gärna i fält

2. Äganderätt, rättigheter och ansvar Filmavsnitt med LRF och LRF Skogsägarna

3. Mål och strategier för förvaltning av din skog Filmavsnitt med LRF konsult

 

Ladda ner Studeplanen (pdf)

Ladda ner Studeplanen som powerpoint

Länk till filmerna