SVs föreningsakademi

Digitaliseringen av den ideella sfären har gått fort vilket öppnat möjligheter men också medfört en del utmaningar. För att utveckla stödet till de organisationer och föreningar som SV samarbetar med har förbundet valt att fortsätta utveckla konceptet med föreningsakademin.

Efter ett år med projektet "Digitala Hubben" där vi fått stort positivt gensvar har vi nu tagit fram konceptet "Lokalt/Digitalt". 

Folkbildningskonceptet ”Lokalt digitalt”  bygger på lokala arrangemang/studiecirklar som genomförs med ett eller flera digitala inslag blir det ett lokalt arrangemang. Med det här upplägget finns tre alternativ:

 1. En lokal studiecirkel som har fysiska cirkeldeltagare och en fysisk samtalsledare/värd eller cirkelledare som samlas 15 min innan livesändningen börjar.
 2. I det här alternativet bjuder SV avdelningen in till en helt digital studiecirkel med en lokal cirkelledare/värd.
 3. Alternativ tre är en kombination av alternativ ett och två, så kallad hybrid.

Alla alternativen tar sedan del av en digital livesänd föreläsning som sänds från SVs förbundskansli. Till varje föreläsning kommer det att finnas ett lokalt material med tydliga instruktioner och frågor som levereras innan livesändning. Varje SV avdelning rekryterar sina deltagare och anmäler till förbundet hur många deltagare som är med från respektive SV avdelning. Varje SV avdelning rapporterar sitt arrangemang.

Kommande utbildningar

Valberedningsutbildning

10, 17 och 24 oktober, kl. 18:30 – 21:00

Tre träffar om föreningens roligaste men kanske svåraste uppdrag – valberedarens! Utbildningen varvar föreläsning med gruppdiskussioner. Som deltagare får du med dig mallar och checklistor som du kan använda i ditt fortsatta arbete.

Innehåll

Valberedningens roll och ansvar.

Valberedningens årshjul och samverkan med andra funktionärer

Fem steg till ett lyckat valberedningsarbete

Planera, inventera, intervjua, besluta, presentera

Checklistor och konkreta verktyg kopplade till de olika stegen

Valberedningens utmaningar när ingen vill sitta i styrelsen, det är omöjligt att hitta en ordförande eller funderar ni på att inte föreslå en person som vill sitta kvar till omval?

Hur säljer du in uppdraget till en tänkt styrelsekandidat på bästa sätt?

Vid intresse, kontakta din SV-avdelning!

Övriga frågor: larserik@sv.se

Redan genomförda utbildningar

Kassörutbildning

13, 20 och 27 april, kl. 18:30 – 21:00

En utbildning för dig som vill lära dig med om kassörrollen.

De senaste åren har svenskt föreningsliv varit med om stora förändringar. I och med coronapandemin och följande restriktioner har många föreningar haft det tufft ekonomiskt med förlorade intäkter och vikande medlemsantal. I andra föreningar har en del av verksamheten lagts i malpåse eller flyttat in på nätet, ytterligare andra har hittat nya nischer och blomstrar. Samtidigt har digitaliseringen av den ideella sfären gått fort vilket öppnat möjligheter men också medfört en del utmaningar. SVs föreningsakademi erbjuder nu en utbildningssatsning som riktar sig till er som är kassörer eller har ansvar för föreningens ekonomi.

Innehåll

 • Kassörens uppdrag och ansvar inför medlemmarna
 • Årshjulet
 • Samverkan med styrelser och revisorer
 • Digital e-signering, digitala bokföringsprogram och arkivering
 • Ekonomirutiner, attest, delegation, arbetsordning, mallar
 • Löpande kassörsarbete, checklista
 • Bokslut och deklaration
 • Kontakter med omvärlden – Bank, Bolagsverket, Skatteverket
 • Långsiktig finansiering av föreningen

Vid intresse, kontakta din SV-avdelning!

Övriga frågor: larserik@sv.se

Ordförandeutbildning

11, 18 och 25 april, kl. 18:30 – 21:00

En ordförandeutbildning för dig som vill vidareutveckla din roll. 

Som ordförande ansvarar du för rutiner och mötesformer, ger de demokratiska principerna en praktisk tillämpning och stärker engagemanget i styrelsen och bland medlemmarna.

Vi riktar oss till dig som vill utveckla din roll som ordförande och bygga nätverk med andra som leder och utvecklar det lokala civilsamhället.

Upplägget omfattar tre digitala träffar och syftar till att skapa ett forum för kompetensutveckling och kunskap om uppdraget. Du får en djupare förståelse för demokratiska processer, digitala verktyg för föreningslivet och hur formerna för ideellt engagemang i föreningsliv och lokalsamhälle har utvecklats. Vi utgår ifrån att du har grundläggande kunskap om föreningsarbete och varvar föreläsningspass med gruppdialog och diskussion.

Målgrupp: Ordföranden i lokala och regionala föreningar.

Innehåll:

 • Hur har demokratin utvecklats under de senaste 10 åren?
 • Föreningsliv 2023, hur ser det ut idag? Samhällsklimat och föreningspraxis
 • Ordförandens roll och ansva
 • Att leda digitala möte
 • Digitala verktyg vid fysiska möte
 • Digital hantering av dokument
 • Hantera utmaningar, konflikter eller problem
 • Att leda en förening genom motgångar

Vid intresse, kontakta din SV-avdelning!

Övriga frågor: larserik@sv.se

Nytt föreningsår med SV!

21 mars, kl. 18:30 – 21:00

Nytt föreningsår med SV är en kvällskurs för dig som vill veta mer kring hur er förening kan planera och utföra er verksamhet kopplat till ett årshjul.

- Vi kommer bland annat ta pulsen på din förening

- Föreningsliv i förändring

- En ny ekonomisk situation

- Ett nytt landskap, hur ser behoven ut nu?

- Avgörande frågor för vår förenings framtid

Vid intresse, kontakta din SV-avdelning!

Övriga frågor: larserik@sv.se

Ordförandeutbildning 15, 22 & 29 november, kl. 19 - 20:30

Att delta i föreningslivet är ett sätt att skapa engagemang för lokalsamhällets utveckling och säkra demokratin. Som ordförande kan du i rutiner och mötesformer ge de demokratiska principerna en praktisk tillämpning och stärka engagemanget inför framtiden. SV har skapat en mötesplats för ordförande med fokus på det lokala föreningslivet och att leda utveckling i en ny tid.

PDF med information!

Kassörsutbildning 4, 11 och 18 oktober kl.19–21.

De senaste åren har svenskt föreningsliv varit med om stora förändringar. I och med coronapandemin och följande restriktioner har många föreningar haft det tufft ekonomiskt med förlorade intäkter och vikande medlemsantal. I andra föreningar har en del av verksamheten lagts i malpåse eller flyttat in på nätet, ytterligare andra har hittat nya nischer och blomstrar. Samtidigt har digitaliseringen av den ideella sfären gått fort vilket öppnat möjligheter men också medfört en del utmaningar. SVs föreningsakademi erbjuder nu en utbildningssatsning som riktar sig till er som är kassörer eller har ansvar för föreningens ekonomi.

PDF med mer information!

Ordförandeutbildning 19 april, 26 april och 3 maj kl 19.00–21.15

Att delta i föreningslivet är ett sätt att skapa engagemang för lokalsamhällets utveckling och säkra demokratin. Som ordförande kan du i rutiner och mötesformer ge de demokratiska principerna en praktisk tillämpning och stärka engagemanget inför framtiden. SV har skapat en mötesplats för ordförande med fokus på det lokala föreningslivet och att leda utveckling i en ny tid.

PDF med mer information!