Kommande utbildningar

Valberedningsutbildning start 8 oktober

Tre träffar om föreningens roligaste men kanske svåraste uppdrag – valberedarens! Utbildningen varvar föreläsning med gruppdiskussioner. Som deltagare får du med dig mallar och checklistor som du kan använda i ditt fortsatta arbete.

Innehåll

- Valberedningens roll och ansvar.
- Valberedningens årshjul och samverkan med andra funktionärer
- Fem steg till ett lyckat valberedningsarbete
- Planera, inventera, intervjua, besluta, presentera
- Checklistor och konkreta verktyg kopplade till de olika stegen

Valberedningens utmaningar när ingen vill sitta i styrelsen, det är omöjligt att hitta en ordförande eller funderar ni på att inte föreslå en person som vill sitta kvar till omval?

Hur säljer du in uppdraget till en tänkt styrelsekandidat på bästa sätt?

 

Tid & Datum:            kl.  18.30-21.00  8, 15 och 22 oktober 2024

Målgrupp: 
                Valberedare i ideella föreningar.  För att få vara med vill vi att du har möjlighet och är med vid alla tre tillfällen.

Plats:                         SV-lokalen i ditt område, meddelande kommer från ditt lokala SV.

Utbildare:                  Erika Olsson, Vreta Ord&Jord

 

Vid intresse, kontakta din SV-avdelning!

Styrelseutvärdering 10 oktober

Styrelseutvärdering är en kvällskurs för den som är i behov av att utvärdera det kontinuerliga styrelsearbetet. Kvällen tar upp bland annat: 

 • Göra styrelseutvärdering regelbundet – ett verktyg för att analysera hur min styrelse fungerar,
 • Hur mycket kan jag skruva på styrelsens arbetssätt?
 • Hur följer vi upp utvärderingen?
 • Hur blir vi bättre tillsammans som styrelse?
 • När drar jag gränsen för när styrelsen inte fungerar?
 • När ringer jag till valberedningen?
 • Vilka verktyg kan jag använda?

 

Tid & Datum: kl  19:00 - 21:00  10 oktober 2024

 

Målgrupp: Personer i behov av att utvärdera sin styrelse.

Plats: SV-lokalen i ditt område, meddelande kommer från ditt lokala SV.

Utbildare: Erika Olsson, Vreta Ord&Jord

 

Vid intresse, kontakta din SV-avdelning!

Tuffa situationer i styrelsen 17 oktober

Tuffa situationer i styrelsen är en kvällskurs för att lära mer kring hur sådana situationer kan lösas eller undvikas. 
 • Konflikter i styrelsen, mellan ledamöter, mellan medlemmar
 • Svåra samtal – tex styrelseledamot fungerar inte/är otrevlig mot andra
 • Föreningen står inför upplösning – tex nytt bidragssystem, föreningen skakas i sin grund pga förskingring m.m.
 • Samtalsmodeller för att lösa konflikter

 

Tid & Datum: kl  19:00 - 21:00  17 oktober 2024

 

Målgrupp: lösningsfokuserade styrelsemedlemmar

Plats: SV-lokalen i ditt område, meddelande kommer från ditt lokala SV.

Utbildare: Erika Olsson, Vreta Ord&Jord

 

Vid intresse, kontakta din SV-avdelning!

En föreningsrevisors vardag 24 oktober

En föreningsrevirsors vardag är en kvällskurs i det återkommande revisionsarbetet av ideella föreningar. Kursen innehåller bland annat: 

 • Vad är det en föreningsrevisor ska granska?
 • Vilka underlag behöver revisorn ha tillgång till?
 • Checklista för revisorsarbete
 • Medverkan av föreningsrevisor

 

Tid & Datum:            kl.  19:00-21.00  24 oktober 2024

Målgrupp: 
                Revisorer i ideella föreningar. 

Plats:                           SV-lokalen i ditt område, meddelande kommer från ditt lokala SV.

Utbildare:                   Erika Olsson, Vreta Ord&Jord

 

Vid intresse, kontakta din SV-avdelning!