Biodlingens grunder 2

Information

Lär dig grunderna till att bli biodlare
Biodling är en rolig och lärorik hobby. Det är lätt att bli fascinerad av de flitiga binas
samspel med naturen. Livet i bikupan där bina har sina olika uppgifter samt
växlingarna över årstiderna. Att få mer frukt och blommor i sin trädgård samt den
närliggande naturen, kunna njuta av egen producerad honung. Allt detta genom en
bikupas förtjänst.

Som deltagare får du bland annat tips och de senaste råden om biskötsel, utrustning och om olika
metoder att bedriva biodling på, givetvis inom gällande lagstiftning och utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet för vad som är bra och gällande.
Vi behandlar hela biodlaråret med allt vad det innebär och målet är att lära
sig att förstå hur bisamhället fungerar och lära sig tyda de tecken samhället visar, så
att rätt åtgärder sätts in vid rätt tid. Andra ämnen vi tar upp är biets historia, anatomi,
skyddskläder, sjukdomar mm. Det blir en del filmvisning och annat
åskådningsmaterial samt en kväll med att snickra honungsramar.
Vid kursens slut skall du ha tillräckliga kunskaper att kunna skaffa dig ett eget
bisamhälle och ta hand om det. Kursledarna brukar också hjälpa till att ordna med
utrustning och bin till de som så har önskat

Kursinnehåll
I den här kursen lär du dig grunderna för att sköta bin.
Kursplanen omfattar 30 studietimmar (3 timmar * 10 tillfällen) där kursen är upplagd
så att de första 6 tillfällena är mer teoretiska där vi pratar allt från binas uppkomst
och vad är bi och deras släktingar, till binas biologi, hur bina är uppbyggda,
levnadsbetingelser och bostad. Vi pratar även om sjukdomar som kan drabba dem.
Under dessa kvällar kommer vi att se en del film, och vi som kursledare kommer
även att presentera en hel del bilder via datorn. Vi kommer även att förevisa olika
fysiska saker som är kopplat till ämnet som vi pratar om.
De sista 4 kvällarna är av lite mer praktisk karaktär. En av kvällarna ägnar vi åt olika
ramar, vad är bra o dåligt kring detta, vi snickrar även egna ramar.
En kväll ägnas åt vad vi har i bigården, en koll på allt vi material som vi använder
och på bikupan/bina. De två sista tillfällena jobbar vi med 2 olika typer av bikupor i
miniatyr och med frågor på dessa utifrån hur det kan se ut i kuporna under ett biår.
Det brukar vara mycket roliga kvällar och många frågor som kommer.


Kursplan
Kursplanen omfattar 30 studietimmar fördelade på 10 tillfällen där 7 tillfällen är
teoretiska och 3 tillfällen är praktiska.


Studiematerial
I kursen används kursboken ”Mina första år som biodlare”, avgiften för boken ingår
i kostnaden för kursen. Totalkostnad för kursen inklusive bok blir alltså 2395 kr.
Om du har kursboken eller ordnar det på annat sätt reduceras kursavgiften med bokostnaden.


Cirkelledare
Cirkelledare för ”Biodlingen grunder” är Roger Hilmersson och Sandra Norup. Roger
har haft bin sedan 1984 och Sandra sedan 2017. Båda är erfarna på biodlingen och
vad det innebär att bli och vara biodlare. Tillsammans bildar de en bra duo där
modern biodling delas med sig till kursdeltagarna.

Frågor? kontakta Roger Hilmersson 0739 34 60 14 / r.hilmersson@gmail.com

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 7 anmälda deltagare
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.


Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.

Startdatum:

2025-02-05

Tid:

18:00 - 20:30

Antal tillfällen:

10

Veckodag:

Ons

Lediga platser:

Arrangemangsnr:

98264

Plats:

Studieförbundet Vuxenskolan Rådmansgatan 30 44230 Kungälv

1 990 SEK

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Väst