Bli jourkvinna- grundutbildning-Intresseanmälan

Information

Som jourkvinna ger du bland annat samtalsstöd och råd till kvinnor och tjejer som av olika skäl behöver det. På en kvinnojour ges stödet ofta över telefon, mejl eller på jouren.
För att få "sitta jour" måste man ha den utbildning som ges på jouren. Jourerna erbjuds också utbildningar kontinuerligt av Unizon, som är vårt riksförbund för kvinnojourer i Sverige. Unizon utbildar både volontärer och anställda vid kvinnojourer och krisjourer.

Engagera dig
Det är viktigt att vi är många som engagerar oss i våldsutsatta kvinnor och tjejers situation. Man kan hjälpa till på olika sätt och anpassa sin insats efter vad som passar den nuvarande livssituationen.


Kursinnehåll
Kursen startar vid tillräckligt många anmälda och är på ca 5 träffar.
-Unizons historia, organisation och grundläggande ståndpunkter. Information om vad en kvinnojour, tjejjour och ungdomsjour är och gör. Juridisk och historisk utveckling på kvinnofridsområdet.
-Kunskap om kön, makt och politiskt och politist jämställdhetsarbete.
-Kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i ungas parrelationer, hedersrelaterat våld och förtryck, barn som utsätts för våld och särskilt sårbara grupper.
-Kunskap om socialtjänsten och andra instanser som kan finnas i den stödsökandes nätverk.
-Kunskap om femenistisk våldsprevention, normer och varningstecken.
-jourkunskap och motståndsbaserat bemötande.

Vad ingår i jourarbetet?

Som jourkvinna ger man bland annat samtalsstöd och råd till kvinnor och tjejer som av olika skäl behöver det per telefon eller på jouren. Man kan också följa med som stödperson vid besök hos till exempel polis, advokat och socialtjänst. En del jourkvinnor är aktiva debattörer och föreläsare och arbetar med att informera utåt om jourens verksamhet och kärnfrågor.

Jag vill gärna jobba i en jour, men har ju ett heltidsjobb. Går det att kombinera?

De flesta som engagerar sig i en jour gör det helt ideellt på sin fritid. I Kramfors Kvinnojour kan man engagera sig på olika sätt. Delta på månadsmöten, anmäla sig för jourkvällar, vara kontaktperson, vara föreläsare m fl aktiviteter. Man avgör själv omfattningen på sitt engagemang. Det innebär att man självklart inte ska behöva ta ledigt från jobbet för att kunna vara verksam i jouren.

Måste jag ha någon särskild utbildning, till exempel socionom, psykolog eller liknande?

Nej, man behöver inte ha någon särskild yrkeskunskap för att vara jourkvinna. I vår jour jobbar kvinnor med väldigt olika bakgrund och erfarenheter, och det ser vi som en av våra styrkor

Kursledare
Tina Larsson

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Bra att veta
Vi skickar en kallelse före kursstart via mail och sms.
Inget startdatum satt än, startar vid tillräckligt många anmälda och ni får då förslag på startdatum.


Startdatum:

Ej fastställt

Tid:

Ej fastställt

Antal tillfällen:

5

Veckodag:

Ons

Arrangemangsnr:

37028

Plats:

SV Kramfors Limstagatan 9 87230 Kramfors

Kostnadsfri

Inget datum eller startdatum passerat

Anmäl intresse för att deltagande eller önskemål om framtida datum. Ange önskemål i meddelande vid bokning

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Västernorrland