Ett nytt kapitel för Impuls

I knappt sex decennier har Impuls varit en källa till inspiration, kunskap och gemenskap för många. Studieförbundet Vuxenskolan är stolt över att ha kunnat leverera denna medlemstidning som under alla dessa år berikat, engagerat och informerat. 

Till följd av förändringar i budgeten kommer Impuls, efter 56 års trogen tjänst, inte längre att ges ut efter början av 2024. Detta markerar slutet på en lång och minnesvärd resa. Men som det gamla talesättet säger, när en dörr stängs, öppnas en annan. Även om vi säger farväl till den tryckta versionen av Impuls, ser vi fram emot att omfamna den digitala eran. Nästa år kommer vi att introducera ett digitalt nyhetsbrev, vilket kommer att ge oss nya möjligheter att fortsätta engagera och informera på ett samtida och tillgängligt sätt. 

Vi är tacksamma för alla de år vi har delat med Impuls och alla dess läsare. Och även om formatet förändras, är vår ambition densamma: att fortsätta inspirera, bilda och sammanföra människor.