Vi tar ledarskapet i folkbildningens förändring!

200 ombud från hela landet och en bredd av civilsamhället har i helgen beslutat att Studieförbundet Vuxenskolan ska sätta fokus på vårt uppdrag genom prioritering av fyra profilområden.

Det sker mycket i vår omvärld och känslan är att det går allt fortare. Det är framför allt det fruktansvärda kriget mot Ukraina, men också klimatkrisen som visar sig genom fler och fler extrema händelser. Dessutom påverkar också den ekonomiska utvecklingen med inflation och inskränkningar av det demokratiska utrymmet.

Folkbildningen och Studieförbundet Vuxenskolan berörs av omvärldens förändringar, men det finns också rörelser i och kring bildningens- och det livslånga lärandets område. Rörelsen är att folkbildningen ska få ett större fokus på att bidra till ett effektivt samhälle där alla utvecklingsvägar går rakt, framåt och uppåt. Ett sådant samhälle innebär också en ökad styrning från staten genom riktade anslag, mål om anställningsbarhet och krav på att hålla sig inom styrda ramar. Det är problematiskt.

Men vi ser också att våra deltagare och organisationers intresse att lära, och framför allt hur vi ska lära, utvecklas. Det digitala har så klart en påverkan, det djupgående mötet har en annan och vår roll i att facilitera möten och bidra i lokal utveckling är förändrad.

Därför har vi har under drygt tre år resonerat och fördjupat vår kunskap om oss själva, vår verksamhet och vårt bidrag i samhället. Nu tar vi nästa steg för att fortsätta öka vår relevans för deltagare, organisationer och anslagsgivare. Därför har Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma i helgen beslutat att sätta fokus på vårt uppdrag genom att vi kanaliserar våra ansträngningar för fyra profilområden. Vi står ännu starkare tillsammans.

Vi vet att vi kan och har ännu mer att ge, för att samhället ska bli än mer inkluderande och möjliggöra bildning och livslångt lärande med personer med funktionsnedsättning. Vi är drivande i livskraftiga landsbygder för att bidra till likvärdiga möjligheter till bildning och kultur. Tillsammans med föreningslivet gör vi samhället mer robust och bidrar till att fler får utlopp för sitt engagemang, detta är en oersättlig kraft i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Vi värnar individens rätt att vara en aktiv samhällsmedborgare oavsett vilken bakgrund eller etnicitet en har, integration är att föra människor samman.

Med de utmaningar som trycker på i samhället finns det alltid en risk att vi tappar fokus från vårt syfte och uppdrag för att allt för lättvindigt anpassa vår verksamhet efter politikens drivkrafter och mål.  Men vi vet att vi står starkt förankrade i vår idé och kommer att ta ledarskapet i att sätta folkbildningens utveckling och frihet högst. En engagemangsdriven och deltagarstyd verksamhet som utvecklar varje deltagares tankar och personlighet. Verksamhet med hög kvalitet och en armlängds avstånd från politiken är och förblir folkbildningens kännetecken.

Vår folkbildningsverksamhet kommer alltid att bygga på hög delaktighet, människors engagemang och ansvar för ett tillitsfullt, demokratiskt och hållbart samhälle. Vi och folkbildningen kommer alltid att förändras fritt från statlig styrning.

 

Stämmouttalandet beslutades av SV:s förbundsstämma, 13-14 maj 2023, Linköping.