Folkbildningens värde

Studieförbundet Vuxenskolans idé bygger på det mest grundläggande, den sociala gemenskapen. Gemenskapen som skapas när människor möts, när människor delar med sig av kunskap, engagemang och erfarenheter. Det är genom mötet med andra människor som bildningen skapas och tilliten till varandra och till demokratin stärks. Det gör vi varje dag, över hela landet och inom massor av olika områden.  

Vi i Studieförbundet Vuxenskolan vill träffa beslutfattare, makthavare och opinionsbildare för att berätta mer om vår idé och vår vision, om vilken samhällsnytta vi gör och inte minst de utmaningar folkbildningen står inför. 

Folkbildningen och föreningslivet jobbar genom tusentals frivilliga och engagerade, skapar strukturer och arenor för samtal, bildning och samverkan. Tillsammans motverkar vi ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa, vi bidrar till etablering för nyanlända och skapar plats för kunskap och utveckling.  

Tillsammans bygger vi ett starkt samhälle med föreningslivet som motorn och förutsättning för delaktighet, gemenskap och demokrati.

Levande landsbygder

Levande landsbygderär en digital presentation som riktar sig till dig som är beslutsfattare och intresserad av folkbildning. Presentationen innhåller såväl en beskrivning av vår verksamhet, hur vi är finansierade och vad vi bidrar tillför både individ och samhälle. Vi vill visa att SV bidrar med värden som är viktiga att bevara och utveckla i en tid när det finns stora skillnader mellan stad och land i tillgång till service, fritidsaktiviteter och kultur.

Vi gör landsbygderna och därmed hela Sverige mer levande, helt enkelt.

Till presentationen

Verktygslåda

Här hittar du kunskapsstöd om folkbildningens värde och SV:s bidrag och insats för individ, förening, grupp och samhälle. Demokratiperspektivet ligger som grund och några av de berörda områdena är psykisk ohälsa, äldre, föreningsliv och kultur.  

Lär mer här.

Mallar och stöd

Här finner du stödmaterial, mallar och underlag för att bland annat sätta mål, planera och genomföra olika aktiviteter. 

Här finns material.

Om SV

Läs mer om SV och hur vi varje dag folkbildar för att förverkliga vår vision om ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. 

Läs mer här.

Våra åsikter

Här skriver SV:s företrädare, bland annat ordförande Ulrika Heie och förbundschef Johan Fyrberg  om aktuella frågor för Studieförbundet Vuxenskolan, folkbildningen och föreningslivets utveckling. 

Läs mer här