Verktygslåda

Utifrån de fyra områdena i inriktningen för opinions- och påverkansarbete finns här ett antal kunskapsmaterial samlade. Varje dokument finns i en nationell och övergripande version i pdf-format och en Wordfil på SVaret för anpassning till den lokala kontexten.

Använd med fördel wordfilen, där ni fyller på med de uppgifter som finns i SV:s verksamhet i respektive kommun eller region. 

 

Här hittar du dokument

 • icon

  Folkbildningens bidrag för att minska den digitala klyftan

  När fler och fler tjänster och funktioner flyttar ut på internet

  Ladda ner
 • icon

  Folkbildningens roll för föreningsliv och civilsamhälle

  Studieförbunden har genom grund-, medlems- och samarbets- organisationer kopplingar till hundratals föreningar och organisationer

  Ladda ner
 • icon

  Studieförbundens dynamiska förmåga

  Studieförbunden och folkbildningen är en samhällsresurs som snabbt kan mobilisera kring akuta frågor och behov.

  Ladda ner
 • icon

  Funktionsrätt, tillgänglighet och psykisk (o)hälsa

  Varje människa ska kunna bestämma över sig själv och sitt eget liv och därtill kunna delta helt och fullt i samhällets alla delar.

  Ladda ner
 • icon

  Folkbildningens kultur och bildning i hela landet

  Folkbildningen finns där människor bor och verkar, så att de kan ta del av utbudet kultur och bildning

  Ladda ner
 • Här hittar du dokument