Verktygslåda

Utifrån de fyra områdena i inriktningen för opinions- och påverkansarbete finns här ett antal kunskapsmaterial samlade. Varje dokument finns i en nationell och övergripande version i pdf-format och en Wordfil för anpassning till den lokala kontexten. Använd med fördel wordfilen, där ni fyller på med de uppgifter som finns i SV:s verksamhet i respektive kommun eller region.  

Just nu finns följande kunskapsunderlag:  

o    folkbildningens värde för kultur och bildning i hela landet 

o    studieförbundens dynamiska förmåga att snabbt ställa om och tackla olika utmaningar  

o    folkbildningens värde inom funktionsrätt  

Föjande kunskapsunderlag  kommer att tas fram:

o    folkbildningens värde i marginaliserade områden  

o    folkbildningens värde för äldre 

o    folkbildningens värde för att minska den digitala klyftan 

o    folkbildningens värde för föreningsliv och civilsamhälle  

 

Här hittar du dokument