Verktygslåda

Utifrån de fyra områdena i inriktningen för opinions- och påverkansarbete finns här ett antal kunskapsmaterial samlade. Varje dokument finns i en nationell och övergripande version i pdf-format och en Wordfil för anpassning till den lokala kontexten. Använd med fördel wordfilen, där ni fyller på med de uppgifter som finns i SV:s verksamhet i respektive kommun eller region.  

Just nu finns följande kunskapsunderlag:  

o    folkbildningens värde för kultur och bildning i hela landet 

o    studieförbundens dynamiska förmåga att snabbt ställa om och tackla olika utmaningar  

o    folkbildningens värde inom funktionsrätt  

Föjande kunskapsunderlag  kommer att tas fram:

o    folkbildningens värde i marginaliserade områden  

o    folkbildningens värde för äldre 

o    folkbildningens värde för att minska den digitala klyftan 

o    folkbildningens värde för föreningsliv och civilsamhälle  

 

Här hittar du dokument

 • Folkbildningens bidrag för att minska den digitala klyftan

  När fler och fler tjänster och funktioner flyttar ut på internet

  Ladda ner
 • Folkbildningens roll för föreningsliv och civilsamhälle

  Studieförbunden har genom grund-, medlems- och samarbets- organisationer kopplingar till hundratals föreningar och organisationer

  Ladda ner
 • Studieförbundens dynamiska förmåga

  Studieförbunden och folkbildningen är en samhällsresurs som snabbt kan mobilisera kring akuta frågor och behov.

  Ladda ner
 • Funktionsrätt, tillgänglighet och psykisk (o)hälsa

  Varje människa ska kunna bestämma över sig själv och sitt eget liv och därtill kunna delta helt och fullt i samhällets alla delar.

  Ladda ner
 • Folkbildningens kultur och bildning i hela landet

  Folkbildningen finns där människor bor och verkar, så att de kan ta del av utbudet kultur och bildning

  Ladda ner
 • Här hittar du dokument