Fria tankars hem

I år är det 100 år sedan första studiecirkeln startade i det som skulle bli Studieförbundet Vuxenskolan. Tillsammans med några kamrater skapade bröderna Rudolf och Eric Carlsson en studie- och diskussionsgrupp, som de gav namnet ”Fria tankars hem”. Studiecirkeln var ett sätt att ta till sig kunskap på egna villkor, för att förändra samhället till det bättre.  

Studiecirkeln handlade då precis som nu om att bli lyssnad på och allt lyssna på andra. Att utbyta tankar, förstå andra perspektiv och lära av varandra. Studiecirkeln handlar också om det goda samtalet. Oavsett om samtalet förs i organiserad form, fysiskt eller digitalt. Det kan handla om musik, vårt politiska system eller odling. Ämnet är i det sammanhanget inte det viktiga. Samtalet, mötet mellan människor, är det viktiga som bygger tillit, förståelse och förutsättningar för utveckling av vårt samhälle. Med 100 års erfarenhet kan vi inom Studieförbundet Vuxenskolan säga att vi kan det här med goda samtal och studiecirklar. 

Runt om i hela landet kommer vi nu att fira och uppmärksamma 100 års jubileet genom att skapa plats för samtal, såväl fysiska som digitala, i cirklar och föreningar. Var du än bor finns något av SV:s närmare 20 000 cirkelledare redo.

Så låt samtalen flöda i fria tankars hem!  

 

Talmannen Andreas Norlén besökte SV Sjuhärad för att prata om folkbildningens betydelse för demokratin

 

Talmansbesök1.jpg

Stefan Landberg, avdelningschef, hälsade välkommen till avdelningen och berättade kort om SV:s hundraårsjubileum och bredden i folkbildningens uppdrag, med fokus på demokratifrågorna.

Gisella Olsson, verksamhetsutvecklare i Marks kommun, berättade om olika lokala aktiviteter med TaGe-hyllor (ta och ge), hållbarhet och mötesplatser – särskilt viktigt nu i pandemitider.

Talmansbesök2.jpg

Det finns mycket att berätta om samarbete med bygdegårdar och hembygdsföreningar, pensionärsföreningar och ungdomar som spelar musik, vävdamer och fotoklubbar, men också om riktade statsbidrag till folkbildningen. Vi jobbar också med Pride och invandrarföreningar, daglig verksamhet och musik på äldreboenden, mötesplatser för HBTQ-personer och funktionsrätt, samarbeten med kommun och region. Vi är en länk ut till många organisationer och föreningar – vi är navet till samarbete, säger Gisella Olsson.

Med avseende på olika former av utanförskap har bildning och utbildning ett gemensamt uppdrag, berättade Lars Hegedüs, rektor för SFI-verksamheten i SV Sjuhärad.

Talmannen ställde insatta frågor och avslutade med att rikta frågan kring hur vi arbetar för att öka valdeltagande och delaktigheten i demokratin.

Grunden i folkbildningen handlar om vars och ens rätt och möjlighet att bilda sig och kunna ta sin plats i samhället. Vi verkar för detta genom all vår verksamhet – studiecirklar, föreläsningar och i samverkan med olika föreningar och organisationer, och kanske särskilt genom det vi gör genom Mitt Val, där vi särskilt vänder oss till personer med intellektuell funktionsnedsättning, berättade Stefan Landberg.

Besöket avslutades med konstaterande att det vi gör inom folkbildningen är fritt och frivilligt. Studiecirkelns magi är den demokratiska processen. Vi får människor att växa. Delaktighet ger ansvar och det som våra deltagare får med sig är en styrka för livet. Då vi tror på att varje individ kan forma sitt eget kiv så kan folkbildningen vara ett verktyg för det. Med det ställer vi oss bakom värnande av vår demokrati och vikten av att alla får möjlighet till den folkbildning som de förtjänar, avslutar Gisella Olsson, Lars Hegedüs och Stefan Landberg.

 

Plats för samtal

Plats för samtal är en mötesplats, ett dialogsforum, där perspektiven breddas och åsikter möts i ett bildande samtal.

Till samtalen

Starta en egen studiecirkel

Är ni ett gäng kompisar som brinner för ett speciellt ämne som passar bra, så hjälper vi gärna till. En av er håller ihop gruppen som cirkelledare. Genom oss får ni pedagogisk hjälp, stöd med lokal, studiebesök och studiematerial. Eller så kanske vi kan ordna den ledare ni behöver.

Starta en studiecirkel nu!

Studiecirkeln 100 år

I dagarna är det 100 år sedan en studiecirkel i Slöinge i Halland blev startskottet för den rörelse som senare lade grunden för Studieförbundet Vuxenskolan – ett jubileum värt att uppmärksamma.

Lär mer om Fria tankars hem

Här lever idén om Fria tankars hem

Bondgården i utkanten av Slöinge i Halland har ändrats mycket sedan den blev starten av en folkbildningrörelse. 

Läs mer om hur det startade

Att skapa det goda samtalet

Ta del av vår samtalshandbok och låt dig inspireras inför ditt nästa samtal!

 

Läs handboken