Plats för demokrati

I över 100 år har folkbildningen och studieförbund varit en självklar demokratisk arena.  

Genom studiecirklar och andra folkbildande insatser ger vi människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att bygga ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad. 

Här samlar vi flera sådana verktyg för dig och dina vänner,
för din förening eller på den plats du finns. 

Intervju med Birgitta Ohlsson i tidningen Impuls

I ett 80-tal länder har demokratin urholkats under pandemin. Birgitta Ohlsson har skrivit ett av kapitlen i antologin ”Va?! Är demokratin hotad?” och Impuls har träffat henne och frågat hur vi ska dra gränser under så speciella omständigheter.

 

 

Läs hela intervjun här

Folkbildningen har ett särskilt ansvar att utifrån vår värdegrund och statens syfte med folkbildningen, bidra till att utveckla och stärka det demokratiska samtalet. Demokratin måste ständigt hållas levande. 

I Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet möts människor – och bygger broar mot framtiden. Vår verksamhet bygger på delaktighet och människors engagemang. Våra folkbildande insatser bygger broar av förståelse och tillit där de behövs som mest. Perspektiv breddas genom arenor och möten där svåra frågor kan konfronteras och fördjupas. Studiecirkeln och det goda mötet ger människor sammanhang.  

En demokrati är inte bara ett jämlikt rättssystem, fria val och att makten utgår från folket. Yttrandefriheten och föreningsfrihet är två viktiga pusselbitar, som lägger en grund för alla människors lika rätt att yttra sig och organisera sig för olika sakfrågor och ideologier. 

Folkbildningen måste ha modet att stå emot antiliberala och faktaförnekande strömningar som utgör ett hot mot det öppna demokratiska samhället. 

Va?! Är demokratin hotad?

Tillsammans med Fores har vi tagit fram den här antologin.

Den liberala demokratin kan inte tas för given. Populism, desinformation och auktoritära idéer är bara några ingredienser i den farliga blandning som kan rasera det öppna samhälle som har frigjort och skyddat människor sedan andra världskrigets slut.

VISA ALLA VISA FÄRRE

Samtala med respekt med psykoterapeut Poul Perris

  • Vad är empatisk nyfikenhet?

  • Hur för man samtal på sociala medier?

  • Förstå varandra ur olika utgångspunkter?

  • Varför kan det vara svårt att förstå varandra?