Plats för demokrati

Sedan 2015 har vi arbetat för att asylsökande och nyanlända ska få en bra start i Sverige och en snabbare etablering. Vi driver många olika verksamheter och mötesplatser för att skapa och bidra till integration och etablering. Språkcaféer på bibliotek, föräldrautbildningar, särskilda satsningar för ensamkommande flyktingbarn, samhällsorientering och jobbmatchning är bara några exempel. Genom folkbildningens pedagogik som bygger på frivillighet och ett gemensamt lärande
bidrar vi till snabba steg in i gemenskap, föreningsliv och samhället.