Studieplan

Denna studieplan föreslår tre träffar som kan genomföras som traditionella fysiska träffar eller digitalt via valfri digital mötesplattform.
Målgrupp är föreningsaktiva och engagerade som vill fördjupa sin förståelse för demokrati och hitta verktyg att förvalta och utveckla den demokratiska formen.

  • En liten bok om en stor sak - En studieplan för cirklar om demokrati

    DEMOKRATI – EN LITEN BOK OM EN STOR SAK består av 10 korta kapitel och passar bra både att läsas enskilt eller som högläsning. Varje kapitel kan vara grund för diskussion i samband med styrelsemöte eller medlemsträffar och den lämpar sig ypperligt som underlag för en studiecirkel. Boken vänder sig till dig som är engagerad i politik, näringsliv eller föreningsliv och önskar ett fördjupat perspektiv på demokrati och samhällsutveckling.