Plats för utveckling

Tillsammans med många olika föreningar inom området funktionsrätt och folkhälsa arrangerar vi varje år massor av föreläsningar, studiecirklar, samtalsgrupper och annat för en bred målgrupp.

Läs mer om funktionsrätt här

Ett exempel är DansVariation, en mötesplats för dansare och för personer som är intresserade av dans. Här får personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att utvecklas i både dans och ledarskap.

Vi ordnar också träffar för personer med psykisk ohälsa, anhöriga och personal. Vi kan till exempel ses över en frukost och diskutera aktuella frågor, få nya perspektiv och sticka hål på myter om psykisk ohälsa.

Mitt Val är studiecirklar om demokrati och politik på lättförståelig svenska. Det har blivit en av Studieförbundet Vuxenskolans stora succéer. Våra cirklar hålls ofta på dagverksamheter och särskilda boenden –
och många vill vara med.
Läs mer om Mitt Val här