Mycket mat - lite jobb!

Mycket mat - lite jobb!

Djur, natur & miljö, Trädgård, hus och hem

Vilka grödor och växter ger dig mest mat för minst jobb? Denna kvällskurs hjälper dig att få till mesta möjliga på tallriken från ditt egna grönsaksland!

Kursen sker antingen i SVs lokaler eller på Lilla Jordbruket i Bergum, Bergums Mellangårdsväg 1 (snett över väg 190 från bärodlingen), mellan Olofstorp och Stannum. Vi meddelar lokal i kallelsen innan kursstart.
Ledare: Hanna Olovson, utbildad miljövetare på GU, YH-utbildad trädgårdsmästare på Gunnebo slott i Mölndal.
Från 2016 har Hanna odlat grönsaker till försäljning och haft höns på gården i Bergum.