Humaniora, Hälsa & välbefinnande, Media & kommunikation

Biblioterapi kan enklast beskrivas som användningen av litteratur för att förbättra människors psykiska hälsa. Genom läsningen av texterna, samtalet under den biblioterapeutiska sessionen och reflektionen av de båda möjliggörs att individen skapar identifikation, erbjudas nya insikter och ökad förståelse både för sig själv och andra samt ges möjligheten att bearbeta egna upplevda trauman genom att klä dem i fiktionens ord.

Inom cirkeln, som kommer hållas på distans via Zoom, kommer vi närma oss texter som på ett förutsättningslöst sätt kan bidra till ett välmåendefrämjande hos dig som deltar. Vi samlas en gång varannan vecka, en timma åt gången och pratar om texten, ställer frågor om texten, diskuterar och tycker säkert olika om texten – men det är också det som är det fina med läsning! Allas läsning är lika sann och viktig. Biblioterapi inom cirkeln är kravlös, det betyder att du inte behöver ha läst hela eller ens en rad av texten; du är lika välkommen att bara sitta med och lyssna.

Samtalsledare är Anna Karlsson. Anna är Litteraturvetare (Fil.masters) och den första personen i Sverige att bedriva biblioterapi för Statens Institutionsstyrelse. Anna har dessutom vidareutvecklat och målgruppsanpassat biblioterapi samt ett tillhörande metod- och utvecklingsmaterial som verktyg för unga kvinnor i psykisk ohälsa i den förening där hon sitter som styrelseordförande (Kvinnlig Prioritet) inom föreningens projekt BIBPSY. Anna Karlsson bok Biblioterapi Litteraturens kraft (2018) används också som kurslitteratlir vid Sveriges enda biblioterapiutbildning.

Plats: Distans via Zoom. Mer info fås vid anmälan.
Tid: 4 fredagar 18:00 - 19:30 med start 24/4
Pris: 1495 per person för 4 träffar. Deltagaravgiften betalas direkt till cirkelledaren innan kursstart.

Kontakta gärna Anna för mer info: anna.karlsson@kvinnligprioritet.se