Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp som regelbundet träffas för att lära sig tillsammans! Ämnet gruppen studerar kan vara allt mellan himmel och jord – huvudsaken är utbytet av kunskap. Här nedan kan du lära dig mer om olika typer av cirklar!

Kamratcirkel

En kamratcirkel består ofta av en grupp som själva har tagit initiativet att starta en cirkel. Här lär deltagarna av varandra och delar på lika villkor med sig av sina kunskaper och uppfattningar. En deltagare ska utses till cirkelledare, det är hen som ansvarar för att cirkeln fungerar som den ska och som sköter närvarorapportering. SV bjuder alla ledare på en cirkelledarutbildning där vi behandlar ämnen så som pedagogik, gruppdynamik och SV.s värderingar. Att vara med i en kamratcirkel kostar ingenting och vi på SV bistår gärna med det vi kan, till exempel studiematerial eller lokaler.


Exempel på kamratcirklar:

  • Bokcirklar är den vanligaste typen av kamratcirkel. Här läser gruppen utvalda böcker och diskuterar sedan kring frågor som karaktärers motiv och beslut eller en författares författarskap.
  • Stickkafé, måleriträffar eller bokbinderi – alla är de exempel på kamratcirklar inom hantverk. Deltagarna träffas och skapar tillsammans, hjälper och inspirerar varandra.
  • I en språkcirkel träffas deltagarna för att hålla i gång kunskapen i ett främmande språk.
  • Musikcirkel - Att repa för glatta livet tillsammans med sitt band är också en slags kamratcirkel! Tillsammans utvecklar deltagarna sina musikaliska kunskap, vi på SV kan till exempel hjälpa till med replokal.

Föreningscirkel

En föreningscirkel är helt enkelt den typ av studiecirkel som genomförs i samarbete med samverkande föreningar! Det kan röra sig om föreningsutveckling, föreningskunskap eller något specifikt ämne som föreningen vill lära sig mer om.

Allmänna cirklar - kurser

Dessa cirklar kallas ofta för kurser, de marknadsförs till allmänheten och har snarare ett färdigt upplägg än ett som utarbetas inom gruppen. I dessa cirklar har ledaren en mer aktiv roll och förmedlar sin kunskap till deltagarna. Ofta tas en deltagaravgift ut. Här hittar du våra kurser!

Starta en cirkel!

Har du till exempel deltagare, ledare och ett ämne som passar bra, så hjälper vi gärna till. Genom oss får ni hjälp med lokaler, studiebesök och studiematerial. Eller så kanske vi kan ordna den ledare ni behöver. Hör av dig!

Bli kurs/cirkelledare!

Vad brinner du för?


Kanske odlar du världens godaste gurkor, kanske kan du allt som är värt att veta om skrivmaskiner, kanske älskar du att dansa, eller att läsa?


Dela med dig av din kunskap och ditt engagemang genom att bli cirkelledare hos oss! Som cirkelledare behöver du inte på något sätt vara proffs på ditt ämne, ett genuint intresse och en vilja att dela med sig av kunskap och räcker gott!


Som ledare hos oss är din roll att stödja och inspirera cirkeln i arbetet. Du är själv en i gruppen, men har också det övergripande ansvaret för studiecirkelns genomförande.


Vill du veta mer om att vara cirkelledare? Kontakta oss!