Vi söker projektledare till "Vår röst"

Som projektledare för Vår Röst har du det övergripande ansvaret för att planera, genomföra och bevaka alla aspekter av projektet i nära samarbete med projektets projektutvecklare.

Projektledare till SV Skåne

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vi är ett av Sveriges största studieförbund och har idag verksamhet i landets alla kommuner. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.


Kort introduktion till SV Skåne

SVs regionförbund i Skåne (SV Skåne) ansvarar för att driva den regionala verksamheten i Skåne, samt svarar för kontakter och relationer med Region Skåne, regionala myndigheter, organisationer och institutioner. SV Skåne ska stödja SV-avdelningarnas utvecklingsarbete. SV Skåne har också till uppgift att stödja SVs grund-, medlems- och samverkande organisationer på regional nivå. Läs mer om oss: www.sv.se/skane


Om projektet Vår röst

Vår röst är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Det vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning oavsett ålder. Projektet görs i samarbete med FUB Skånes och deras sektion Inre Ringen som består av medlemmar med egen funktionsnedsättning. Projektet kommer att arrangera studiecirklar i samarbete med Inre Ringen för att tillsammans med deltagarna utforska och utveckla metoder för journalistiskt berättande samt strategier för att förmedla sitt budskap. Deltagarna i projektet kommer med stöd och handledning av projektutvecklare och projektledare att skapa och publicera innehåll på en plattform som tillhandahålls av Vår röst samt i SV Skånes kanaler. Innehållet och budskapet som publiceras kommer att styras av deltagarna i projektet. Projektet skall utveckla en cirkelledarutbildning med tillhörande handledningsmaterial riktad mot personer med intellektuell funktionsnedsättning, så att personer från målgruppen kan bli cirkelledare i Vår Röst-metoden. Arbetet med cirkelledarutbildningen är ytterligare ett steg i att stärka målgruppens egenmakt, främja livslångt lärande och skapa representation för målgruppen

 

Projektledarrollen

Som projektledare för Vår Röst har du det övergripande ansvaret för att planera, genomföra och bevaka alla aspekter av projektet i nära samarbete med projektets projektutvecklare.


  • Planering och koordinering – Utarbeta och upprätta en projektplan som tydligt definierar projektets mål, aktiviteter, tidsramar och resurser. Samordna samarbete med FUB/Inre ringen och andra relevanta partners för att säkerställa genomförandet av projektet. Samordna arbetet med projektets styrgrupp.
  • Stöd och handledning – I nära samarbete med projektutvecklare tillhandahålla stöd och handledning till deltagarna i projektet.
  • Kommunikation och samarbete – ansvarar för att integrera projektets aktiviteter i SVs egna kanaler och andra relevanta nätverk.
  • Uppföljning och rapportering – Regelbundet följa upp projektets framsteg och genomföra eventuella justeringar i projektplan vid behov. Ansvara för projektets strategiska utveckling, överlevnad, budget och återrapportering till Allmänna arvsfonden.

 

Projektledaren för Vår Röst spelar en avgörande roll i att säkerställa att projektets mål och syfte uppnås och att målgruppen får möjlighet att uttrycka sina röster och delta fullt ut i samhället.

 

Din profil

  • Eftergymnasial utbildning eller motsvarande
  • Erfarenhet av projektledning, inklusive planering och genomförande av projekt.
  • Kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 

Meriterande

  • Har kunskap om, och erfarenheter av, den idéburna sektorn
  • Har erfarenhet av folkbildningsverksamhet eller studieförbund
  • Kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med journalistik/skrivande eller liknande


Övrigt

Fri visstidsanställning fram till 2027-04-30 med målstyrd arbetstid, där du har stor frihet att förlägga ditt arbete efter verksamhetens behov.

Tillträde: 2024-09-01

Placering: Lund


Vi tillämpar 6 månaders inledande provanställning. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför arbetsplatsen och ser gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.

Kontaktperson

Åsa Björk, Regionchef: 0701-450234 eller asa.bjork@sv.se


Du söker tjänsten genom att skicka CV och motivering vad du kan bidra med i rollen som projektledare och varför just du vill jobba tillsammans med oss.


Ansökan skickas till: rekrytering.regionforbundetskane@sv.se

Sista ansökningsdag 2024-06-09


Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!