Data & IT

Tillfälle 1
- Allmänt om datorn som modell, operativsystem och användning.
- Hur ställer vi in datorn så den passar våra behov?
- Allmän kunskap om hur man använder datorn.
- Vi lär oss att skapa mappar och filer samt kopiera och flytta dessa.

Tillfälle 2
- Vilka program finns på datorn och hur använder vi dom?
- Hur fungerar program och "appar"? Vilka funktioner innehåller de?
- Hur sparar, öppnar, flyttar och raderar vi filer som dokument, bilder och annat vi skapar?

Tillfälle 3
- Vad är Internet? Hur fungerar det och behöver jag det?
- Vad behöver jag för att använda Internet? (Ex Bank-ID)
- Vad är en webbläsare och hur används den?
- Vilka tjänster finns på Internet?
- E-post och hur används det samt olika typer av epost-konton.

Tillfälle 4
- Övriga önskemål från deltagarna.
- Repetering och övningar från föregående tillfällen.

Ledare:
Vår ledare är Petter Elmberg en mycket kunnig ledare inom sitt område och har lett cirklar inom datoranvändning i många år.