Språk

Välkommen till en avancerad kurs i Italienska.

Här får du lära dig följande:

* Direktioner
* Tid: veckodagar, namn, säsonger, övriga tidsuttryck, läsa klockan
* Tempus: Dåtid
* Supinum (participio passato)
* Att vara + att ha praeteritum (indicativo passato prossimo), perfekt (indicativo imperfetto), indicativo trapassato prossimo
* Regulara verbgrupper (-are, -ere, -ire) praeteritum (indicativo passato prossimo), perfekt (indicativo imperfetto), indicativo trapassato prossimo
* Platser, fråga och ge tid, öppettider, fråga och ge direktioner
* Kroppsdelar, uttrycka ont/sjukdom; nödsituation i Italien
* Prata om routine:
* Tänka/tro/tycka – pensare, credere, ritenere, preferire


Ledaren heter Laura Merlo.