Språk

Välkommen till en avancerad kurs i Italienska.

INNEHÅLL:
¤ Direktioner
¤ Tid: veckodagar, namn, säsonger, övriga tidsuttryck, läsa klockan
¤ Tempus: Dåtid¤ Supinum (participio passato)
¤ Att vara + att ha praeteritum (indicativo passato prossimo), perfekt (indicativo imperfetto), indicativo trapassato prossimo
¤ Regulara verbgrupper (-are, -ere, -ire) praeteritum (indicativo passato prossimo), perfekt (indicativo imperfetto), indicativo trapassato prossimo
¤ Platser, fråga och ge tid, öppettider, fråga och ge direktioner
¤ Kroppsdelar, uttrycka ont/sjukdom; nödsituation i Italien
¤ Prata om routine:
¤ Tänka/tro/tycka – pensare, credere, ritenere, preferire

FÖRKUNSKAPER:
¤ Det krävs att du har gått grund och fortsättningskurs i Italienska.


TID OH PLATS:
¤ I SV:s lokaler på Drottninggatan 84 i Karlshamn.


LITTERATUR/ MATERIAL:
¤ Ledaren tar fram ett material tillsammans med gruppen som man jobbar efter.


LEDAREN:
Laura Merlo. En tjej som är ursprungligen från Italien. Hon är mycket duktig och omtyckt som ledare.