2024-04-02

Ett Blekinge för hälsa

Psykiatriveckan blir ”Ett Blekinge för hälsa”!

I år tar ett nytt namn plats i Blekinges hälsoagenda när Psykiatriveckan byter namn till "Ett Blekinge för hälsa". Denna förändring öppnar upp för en bredare syn på hälsa och välmående, där både den fysiska och psykiska hälsan står i fokus för att uppnå välbefinnande. Trots namnbytet kommer arrangemanget fortsatt att hållas traditionsenligt i oktober, med en mängd gratisaktiviteter tillgängliga för alla.


Fysisk och psykisk hälsa hör ihop

Sedan 2011 har Psykiatriveckan varit en viktig plattform för att lyfta fram psykisk hälsa. Framöver kommer aktiviteterna och föreläsningarna att ännu tydligare visa på vikten av att betrakta kroppen som en helhet för att främja en god psykisk hälsa. Här varvas verktyg och tips för att rusta sin mentala hälsa med faktorer som också rustar oss i vardagen, exempelvis regelbunden motion, återhämtning och näringsrik kost.


Spännande program vid årets upplaga

Årets arrangemang sker 5- 13 oktober med syfte att väcka samtal och handling kring psykisk hälsa i regionen. Under dessa nio dagar kommer en mångfald av aktiviteter att äga rum, både fysiskt och digitalt, över hela Blekinge. Allt är kostnadsfritt och öppet för alla som önskar delta.


Redan nu har två föreläsare bokats inför evenemanget. Åsa Vikman, känd för att driva Instagramkontot @orkidéebarnsverige, kommer att föreläsa om högkänslighet och psykisk hälsa den 8–9 oktober. Dessutom kommer Pa Modou Badjie, känd som sångare i Panetoz, att leverera en digital föreläsning som inspirerar och engagerar unga människor under hela veckan.


Ett Blekinge för hälsa arrangeras av Region Blekinge tillsammans med kommunerna i länet, Hjärnkoll Blekinge, Samverkan för psykisk hälsa i Blekinge (NSPH Blekinge) samt Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.


Arrangörerna är i full gång med att planera fler aktiviteter som ska pågå under veckan så håll utkik när fler programpunkter släpps innan sommaren.