2024-03-13

Information från Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge

Ni känner nog alla till att den nuvarande regeringen har beslutat att minska statsbidragen till studieförbunden och folkbildningen från och med 2024. Beslutet påverkar hur SV Blekinges verksamhet kommer se ut under de tre närmaste åren.

Folkbildningen granskas

Folkbildningsrådet har på uppdrag från regeringen gjort en översyn av systemet för statsbidrag till studieförbundens verksamhet.

Detta kommer innebära högre krav och utökade kvalitetskontroller.

 

Tidigare har folkbildningen fått bidrag året efter gällande verksamhetsår baserat på bland annat antal timmar och antal deltagare. De nya statsbidragen innebär att studieförbunden i förväg ansöker om bidrag för tre år framåt. Verksamhetens kvalité kommer framöver värderas högre än tidigare. I ansökan ska studieförbunden beskriva åtaganden för vilken verksamhet de ska genomföra de kommande tre åren.

 

SV Blekinge kommer därför behöva anpassa verksamheten efter de förändrade villkoren och de nya ekonomiska förutsättningarna. Konsekvenserna blir att vi eventuellt behöver minska eller pausa viss verksamhet för att kunna hinna med denna omställning.

 

SV Blekinges ambition är att tillsammans med Er fortsätta att utveckla och bibehålla visionen att folkbildning ska komma många människor och samhälle till del.


Med Vänlig Hälsning

 

SV Blekinge

 

PS. Det kommer löpande information gällande de nya villkoren och omställningens konsekvenser.