2023-11-25

Nytt ESF-projekt till SV Blekinge!

SV Blekinge har blivit beviljad 4,5 miljoner från Svenska ESF-rådet för projektet Fast Care-4U.

SV Blekinge har blivit beviljade en förlängning av vårt tidigare ESF-projekt "Care-4U-Blekinge".


Det nya projektet går under namnet "Fast-Care-4U" där ukrainare från Blekinge, Skåne, Kronoberg och Kalmar kommer erbjudas ett heltidsprogram i 6 månader med olika yrkesinriktningar under perioden 2023-10-02 - 2024-03-31.


Är du från Ukraina eller vill veta mer om projektet? Kontakta oss:

Projektledare - Ali Aldahir, ali.aldahir@sv.se

Projektansvarig - Benny Jonasson, benny.jonasson@sv.se

Kommunikatör (speaks ukrainian) - Vita Dybaliuk, vita.dybaliuk@sv.se


Ladda hem informationsblad om Fast Care-4U här!