Till cirkelledare

Här hittar du som cirkelledare hos SV Blekinge viktig information.

Välkommen till cirkelledarnätet!

Som cirkelledare är du viktig för SV. Du möter deltagare, du delar med dig av din kunskap, du är vårt ansikte utåt. På cirkelledarnätet hittar du tips, metoder och webbutbildningar!

Vidare till Cirkelledarnätet

Gå webbutbildningen Leda cirkel

Webbtbildningen ger dig en inblick i hur det är att vara ledare i SV. Du genomför den enkelt via din dator.

Vidare till utbildningen

Digital närvarolista

  • Digital närvarolista

    Spara på miljön och ha din närvarolista i datorn, surfplattan eller mobilen istället för i pappersform!