Utbildning för dig och din förening

Vårt föreningsliv är basen för ett demokratiskt samhälle. I föreningarna samlas människor för att utveckla ett intresse, känna samvaro och få bidra med sitt engagemang. Föreningar gör våra bygder mer attraktiva, stärker hälsan och ökar känslan av trygghet och tillit mellan människor.


Vi vet också att det finns utmaningar för alla er som leder och driver föreningsverksamheten. Därför erbjuder vi i SV Dalarna utbildning och stöd som vi hoppas kan vara till nytta för våra samverkande föreningar.


Är du intresserad av att få nya kunskaper och ta del av andras erfarenheter för att bidra till utvecklingen i din förening – varmt välkommen att anmäla dig till någon av de kurser SV Dalarna erbjuder i vår.


Kurserna är kostnadsfria för er som samverkar med oss!