SVs digitala föreningsakademi

Digitaliseringen av den ideella sfären har gått fort vilket öppnat möjligheter men också medfört en del utmaningar. För att utveckla stödet till de organisationer och föreningar som SV samarbetar med har förbundet i samarbete med Digitala Hubben startat en digital föreningsakademi. Under våren har vi genomfört en digital ordförandeutbildning med ett sextiotal deltagare från olika föreningar över hela Sverige. Vi har fått mycket positiva omdömen om utbildningen från deltagarna. Utifrån de här erfarenheterna vill vi fortsätta att utveckla konceptet med digitala föreningsakademin i samarbete med Digitala Hubben. Under hösten erbjuder vi en digital utbildning med fokus på kassören och föreningens ekonomi. Vi kommer även att erbjuda en digital ordförandeutbildning för erfarna ordföranden. Nedan ser du mer om våra erbjudanden! 

Kommande utbildningar

Kassörsutbildning 4, 11 och 18 oktober kl.19–21.

De senaste åren har svenskt föreningsliv varit med om stora förändringar. I och med coronapandemin och följande restriktioner har många föreningar haft det tufft ekonomiskt med förlorade intäkter och vikande medlemsantal. I andra föreningar har en del av verksamheten lagts i malpåse eller flyttat in på nätet, ytterligare andra har hittat nya nischer och blomstrar. Samtidigt har digitaliseringen av den ideella sfären gått fort vilket öppnat möjligheter men också medfört en del utmaningar. SVs föreningsakademi erbjuder nu en utbildningssatsning som riktar sig till er som är kassörer eller har ansvar för föreningens ekonomi.

PDF med mer information!

Redan genomförda utbildningar

Ordförandeutbildning 19 april, 26 april och 3 maj kl 19.00–21.15

Att delta i föreningslivet är ett sätt att skapa engagemang för lokalsamhällets utveckling och säkra demokratin. Som ordförande kan du i rutiner och mötesformer ge de demokratiska principerna en praktisk tillämpning och stärka engagemanget inför framtiden. SV har skapat en mötesplats för ordförande med fokus på det lokala föreningslivet och att leda utveckling i en ny tid.

PDF med mer information!