Kulturhälsa

Ett smörgåsbord av kulturella aktiviteter. Kulturhälsa är ett projekt och en ny studiecirkel inom funktionsrätt i SV Gävleborg. Målgruppen är äldre personer med eller utan kognitiv svikt, samt personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studiecirkeln finns just nu på boenden och dagverksamheter i Gävle och i Söderhamn (med stöd från Söderhamns kommun).

Ta vara på det friska

Kulturhälsa handlar om att ta vara på det friska och lustfyllda i gemenskap med andra. Kulturhälsa ger möjlighet till upplevelse, uttryck, nyfikenhet, kreativitet och utmaningar på sina egna villkor.

Kulturella aktiviteter stimulerar bland annat känslor, taktila upplevelser, fysiska färdigheter, alla sinnen samt kognition och minne. Kulturhälsa vill möjliggöra ett livslångt lärande och skapa meningsfulla stunder. 

Syfte, mål och målgrupper

Kulturhälsa är en studiecirkel om tio träffar med blandat innehåll; musik, dans, måleri, lera högläsning och samtal. Det beskrivs kanske bäst som ett smörgåsbord där deltagaren får prova på olika kulturella aktiviteter. Utifrån vad gruppen/deltagarna vill fortsätta med är det möjligt att skräddarsy en fortsättning med just dessa aktiviteter. 

Syfte: livslångt lärande, stimulera kreativitet och uttryck, dela tankar och idéer, använda våra sinnen. 

Mål: att deltagarna under tiden för studiecirkeln Kulturhälsa ökar sitt välmående, sin nyfikenhet och hittar lust till livet. 

Målgrupper: äldre personer med eller utan kognitiv svikt och för personer med intellektuell funkltionnedsättning, IF,

Det här gör vi när vi träffas

Träff 1 Musik och samtal 

Träff 2 Dans för dig - dans hela livet

Träff 3 Måla i akryl

Träff 4 Måla i Akryl

Träff 5 Högläsning och samtal

Träff 6 Musik och samtal

Träff 7 Högläsning och samtal

Träff 8 Forma lera

Träff 9 Forma lera

Träff 10 Dans för dig - dans hela livet samt utvärdering


Studiecirkeln är gratis att delta i. Cirkelledaren har med sig det material som behövs för varje träff.

Vad händer sedan?

När studiecirkeln Kulturhälsa är genomförd kan gruppen välja att fortsätta med en snävare inriktning. Det går att välja 1, 2, 3 eller 4 olika innehåll för en uppföljande cirkel. 

Inriktningar att välja bland

  • Dans för dig - dans hela livet.
  • Måla i akryl.
  • Forma lera.
  • Musik och samtal.
  • Musik, lyssna, sjunga och spela själv.
  • Litteratur och samtal, lyssna och samtala, skriva tillsammans.


Vill du veta mer?

Är du nyfiken på Kulturhälsa, skulle konceptet kunna passa på din arbetsplats eller är du vår nästa ledare?

Kontakta oss!
Alla foton på denna sida: Ida Frid, Frid Media.