2024-03-05

Åren går men studiecirkeln och kunskapen består

1924 bildade 21 ungdomar en lokalförening av SLU, Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, hos Henrik Olsson i Föränge. Det kan vi läsa i byaboken Järvsöbyarna 4, Föränge-Sanna-Vik, utgiven 1991.

Under åren som följde efter starten drev föreningen studiecirklar i Föränge och i grannbyn Vik, där de sedan fick en permanent föreningslokal. 100 år senare, 2024, träffas ett gäng glada medlemmar i Föränge-Sanna-Vik byalag i Viks gamla skola, för att lära sig mer om byarnas historia i en gemensam studiecirkel. 


Några av deltagarna i den här pågående studiecirkeln Föränge-Sanna-Vik Byakunskap, är släktingar till de ungdomar som startade föreningen och deltog i studiecirklarna för 100 år sedan, på samma plats!


Under den här träffen är det fokus på byn Vik. Vi tar oss gemensamt igenom de olika gårdarnas historiska rötter och får lyssna till dem som minns hur det var, och de som lever där nu och för arvet vidare.


Många av de äldre gårdarna har namn och benämningar. Under kvällen får även ett av de nybyggda husen ett eget namn, Finntäkta, som är en äldre benämning av den mark som huset nu står på.


Två av deltagarna har tagit med sig tygkartor, daterade 1921, över hela Järvsö socken. Tygkartorna fångar mångas nyfikenhet. Andra källor som används är byaboken Järvsöbyarna 4, Föränge-Sanna-Vik, utgiven 1991, av Järvsö Hembygdsförening.


Vem vet, kanske resultatet av denna studiecirkel blir en ny upplaga av byaboken?