2024-02-18

Bildningsresan 2024

Ett startskott för dialog och ökat samarbete mellan studieförbunden och kommunerna. Bildningsresan Gävleborg besökte Bollnäs.

Bildningsresan Gävleborg är ett initiativ från Länsbildningsförbundet som i sin tur samlar länets nio studieförbund. Under våren gör Bildningsresan fem stopp i länet för att träffa lokala tjänstemän och politiker tillsammans med folkbildare från de olika studieförbunden. Syftet är att ge politiker och tjänstemän ökad kunskap om studieförbundens verksamhet och att skapa möjligheter för dialog och samarbeten.


”Vi gör redan mycket tillsammans men vi skulle kunna göra mer” sade Länsbildningsförbundets ordförande Jon-Erik Flodin, ABF, när Bildningsresan besökte Bollnäs under en förmiddag på ABF:s Annexet.


En stor utmaning för studieförbunden är de förändrade förutsättningarna till följd av minskningen av statsbidraget med en tredjedel under de kommande tre åren. Ett huvudtema för Bildningsresan är just hur studieförbunden kan fortsätta att driva verksamhet trots de kännbara neddragningarna.


”Vi trollar med knäna och försöker rädda verksamheten i det längsta men det är klart att det minskade stödet kommer att märkas även hos kommunerna. Vi vill ju inte ha stödet för vår egen skull, utan för att kunna få ut folkbildningen till medborgarna” sade Agneta Wiklund Hedberg, avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg.


Att samarbete och dialog är vägen framåt var den röda tråden i samtalen och kommentarerna under dagen.

”Vi behöver hitta gemensamma lösningar för gemensamma utmaningar” sade kommunalrådet i Bollnäs Abdullahi Cadaani (S) som var en av flera politiker från både Bollnäs och Ovanåker som deltog.


Dagen bjöd också på information och exempel på verksamhet. Lina Jäderberg, ombudsman ABF västra Hälsingland, berättade om verksamheten i nya lokalen Annexet. Projektet Klara, Färdiga, IT informerade om sitt arbete med digital inkludering för årsrika och funktionsnedsatta.

Jon-Erik Flodin gav en nulägesanalys som visade på studieförbundens roll som stöttepelare till föreningslivet, för en levande landsbygd och som demokratins försvarare.


”Det var bra uppslutning” sade Jon-Erik efter dagens slut. ”Jag tror att alla förstår allvaret i att det skärs ned en tredjedel”.


Hiwa Kasem från Studiefrämjandet är samordnare för Bildningsresan Gävleborg.

”Det var en bra start på något nytt, och nya samarbeten. Det handlar ju inte om att vi vill ha mer pengar utan om att vi ska samarbeta mer. Vissa problem ligger högre upp än kommunnivå men vi måste börja någonstans” sade han.


Nästa stopp för Bildningsresan är den 11 mars i Ljusdal då Studieförbundet Vuxenskolan och Bilda är värdar.