Tillbaka

Många vill veta mer om sin bakgrund

Intresset för släktforskning går lite i vågor men är i grunden stadigt. Många är nyfikna på sina anor och vill veta mer om sin bakgrund, var man kommer ifrån.

Marianne Gustavsson har varit cirkelledare i släktforskning sedan 1986.

”Det började med att jag själv gick i studiecirkel och tyckte det var roligt. När Studieförbundet Vuxenskolan sökte nya cirkelledare började jag själv som ledare” berättar Marianne som har både nybörjar- och fortsättningskurs igång i Gävle under vårterminen. ”Det är roligt att träffa andra med samma intresse”.

Via kyrkböcker kan man leta sig tillbaka ända till 1600-talet. Det var prästen i församlingen som hade ansvaret för kyrkböckerna och gjorde noteringarna om sin församling. I och med 1686 års kyrkolag infördes obligatorisk folkbokföring med nationella regler om vilka uppgifter som skulle finnas med.

Tyvärr har gamla kyrkobränder inneburit att även kyrkböcker brunnit upp, men i de som finns bevarade går det att utläsa mycket:

”I husförhörslängderna finns anteckningar om familjerna, vilka de var, vem som skulle betala skatt, om någon hade nedsatt arbetsförmåga eller blivit dömd för brott, till exempel” säger Marianne.

Nybörjarkurserna börjar från grunden och lär sig hitta i arkiven med böckerna för födslar, vigslar, dödsfall och begravningar.

”Det är originalkällorna vi tittar i på kurserna” berättar Marianne ”Man ska inte förlita sig på de andrahandskällor som finns”.

Fortsättningskursen har hunnit gå igenom sjömanshus, bouppteckningar, mantalslängder, boskapslängder, soldatforskning och domböcker med mera. På datorskärmarna i studierummet på Drottninggatan scrollas sida efter sida fram ur de inskannade gamla kyrkböckerna, tätt skrivna med snirklig handstil. Materialet är digitaliserat numera och originalböckerna förvaras på Landsarkiven.

I kursen ingår också att öva på att tyda gammal handstil.  

”Man lär sig tyda bokstäverna och vänjer sig vid hur informationen är uppställd” säger en av deltagarna som just nu läser om en gård i sina hemtrakter och människorna som bodde där för nästan 300 år sedan.