2023-10-02

Neddragningar på studieförbunden slår mot landsbygd, föreningsliv och utsatta

Regeringen har presenterat neddragningar på 500 miljoner kronor på studieförbundens verksamhet. Nu vill de i stället satsa på utbildningar som ger ”riktiga jobb”. Men vem är det då som får och vem förlorar?

En av folkbildningens främsta uppgifter är att erbjuda en möjlighet för alla som av olika skäl inte kunnat ta del av den utbildning som erbjuds i samhällets regi. Regeringens intresse för utbildningar som leder till "riktiga jobb" är lovvärt, men det är viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om traditionella akademiska vägar. 


Folkbildningen har alltid haft ett brett inkluderande syfte och spelar en avgörande roll genom att erbjuda kunskap som inte bara kan ge "riktiga jobb" till dem som annars kanske inte hade haft den möjligheten. Den bidrar även till att minska utanförskap, främja samhällsengagemang, öka människors möjligheter och förutsättningar vilket inte minst gäller för människor med funktionsnedsättning, de som står långt från arbetsmarknaden och ofrivilligt ensamma äldre.


Särskilt på landsbygden ser vi att nedskärningarna kommer att försvåra arbetet med att skapa mötesplatser, stärka gemenskapen och samhällsengagemanget och på andra sätt vara en möjliggörare för en levande landsbygd.


De minskade resurserna kommer att ha en betydande och kännbar inverkan på vårt viktiga arbete. Det är med stor sorg som vi nu tvingas mobilisera kraft för att inte vända ryggen till föreningslivet och utsatta grupper i samhället.


Lotta Zetterlund, avdelningsordförande Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg

Agneta Wiklund Hedberg, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg