Projekt Mindset

Projekt Mindset är ett treårigt projekt med start hösten 2019 i samarbete med Allmänna Arvsfonden. Målgrupp för projekt Mindset är personer som lever i någon form av utanförskap och känner igen sig i en eller flera av följande:

Neuropsykiatrisk variation
Beroendeproblematik
Psykisk ohälsa

Då är det viktigt att få kunskap om sin egen funktionalitet och viktigt att få verktyg för att påverka och förändra sin situation, och sin inställning till sig själv och sina tankemönster.

I projekt Mindset får du syn på och möjlighet att, undersöka ditt eget mindset, dina tankemönster. Så här arbetar vi med att få syn på och förändra vårt mindset, våra tankemönster:
- Vi arbetar med lärmodellen upplevelse-fakta-reflektion.
- Vi använder oss av föreläsningar, samtal, hälsa, fysisk aktivitet och kultur.

Upplevelsen blir den gemensamma startpunkten och överraskar hjärnan. Fakta skapar struktur på vår upplevelse. Reflektion sätter ihop upplevelse med kunskap till en helhet.

Våra studiecirklar för dig som är deltagare i projekt Mindset:

*Stress och utmattning
*Beroende och medberoende
*NPF-hjärnan
*Rättigheter, möjligheter och
skyldigheter
*Uppleva och skapa
*Kropp och hälsa
*Funka – verktyg i vardagen
*Reflektion genom samtal

 

Följ Projekt Mindset på Facebook här
Följ Projekt Mindset på Instagram här

 

Klicka här för att ladda ned en folder om Projekt Mindset!

Följ Projektet på Allmänna Arvsfondens hemsida här!

Vill du veta mer eller komma i  kontakt med projektet?

Välkommen att kontakta oss nedan!