Upplevelse, fakta, reflektion

Varje deltagare skulle få kunskap om sin egen funktionalitet och få verktyg för att påverka och förändra sin situation, och sin inställning till sig själv och sina tankemönster.

I projekt Mindset fick deltagarna syn på och möjlighet att, undersöka sitt eget mindset, sina tankemönster. Så här arbetade de med att få syn på och förändra sitt mindset, sina tankemönster:

 • De arbetade med lärmodellen upplevelse-fakta-reflektion.
 • De använde sig av föreläsningar, samtal, hälsa, fysisk aktivitet och kultur.


Upplevelsen blir den gemensamma startpunkten och överraskar hjärnan. Fakta skapar struktur på vår upplevelse. Reflektion sätter ihop upplevelse med kunskap till en helhet.

Studiecirklar i projekt Mindset

Studiecirklarna som deltagarna genomförde i projekt Mindset var:

 • Stress och utmattning
 • Beroende och medberoende
 • NPF-hjärnan
 • Rättigheter, möjligheter och skyldigheter
 • Uppleva och skapa
 • Kropp och hälsa
 • Funka – verktyg i vardagen
 • Reflektion genom samtal

Studiematerial såsom powerpoints och filmer finns till alla studiecirklar, så att en ny grupp lätt ska kunna använda sig av metoden och nå samma resultat som deltagarna i projektet.

Det materialet får du genom att kontakta SV Gävleborg. 

Samtalsspel Mindset

Deltagarna i projektet skapade ett samtalsspel. Kortleken innehåller frågor och fakta om mental hälsa, hjärnan och vår omgivning.

Korten är indelade i 4 olika kategorier:

 • Vår fantastiska Hjärna
 • Förändringar om och hur
 • Fakta och verktyg
 • Livskvalitet 

Du kan spela spelet på olika sätt:

 • Dra ett kort och samtala med varandra
 • Dra ett kort och skriva ditt svar
 • Dra ett kort och måla ditt svar

Spelarna väljer själva hur de svarar.


Metodbok

Läs mer om Projekt Mindset i metodboken. Den kan du ladda ned här på webbsidan eller beställa från SV Gävleborg.

Föreningen Mindset

Ur projektet skapades en förening som idag är aktiv. Följ gärna föreningens arbete på sociala medier.