Vilja material: Filmer

På Viljas YouTubekanal finns sju olika scener som visar exempel på de sju diskrimineringsgrunderna:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

I slutet av varje filmklipp finns frågeställningen ”Vad kan det här vara för typ av diskriminering?”
I slutet visas också en lista på diskrimineringsgrunderna, och efter det en markering på vilken av diskrimineringsgrunderna som scenen försökte visa.

Ibland det kan det såklart vara flera diskrimineringsgrunder som berörs. Kanske kommer du som tittar på filmen på någon annan som också kan stämma in? Vi har försökt fokusera på en i taget för att göra det tydligt i vårat ”facit”:)

Tanken är att du som pedagog ska kunna använda det här:

 • Visa klippen
 • Stanna och ställa frågor till barnen/eleverna runt själva scenen
 • Skapa en diskussion om vad det var som inte var ok
 • Hur man skulle kunna göra annorlunda

Självklart går det bra att bara titta på filmern ändå om du är nyfiken på dem eller tycker de är roliga!

Hoppas du tycker om filmerna och får användning av dem!

Tillsammans kan vi göra skillnad och bekämpa diskriminering och kränkningar!

>> Om filmerna inte visas här nedanför, klicka här för att gå direkt till Viljas YouTubekanal!

Vilja Scen 1

 • Vilja Introduktionsfilm

Vilja Scen 1

 • Vilja Scen 1

 • Vilja Scen 2

Vilja Scen 3

 • Vilja Scen 3

Vilja Scen 4

 • Vilja Scen 4

Vilja Scen 5

 • Vilja Scen 5

Vilja Scen 6

 • Vilja Scen 6

Vilja Scen 7

 • Vilja Scen 7