Satsningar för dig som är ukrainsk flykting

Här hittar du våra satsningar för dig som är ukrainsk flyktning. Vår verksamhet för ukrainska flyktingar är kostnadsfri att delta i. 


TIA

Tidiga insatser för asylsökande är ett projekt på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland med syfte att säkerställa en lyckad integration av de nyanlända och skapa meningsfull tid för asylsökande under väntan på beslut. Vi erbjuder både fysiska och digitala cirklar inom svenska (på olika nivåer) och samhällsorientering med inriktning på arbetsmarknad, demokrati, skolsystem och jämställdhet för att på bästa sätt bemöta deltagarnas behov.  Cirklarna pågår vardagar, dagtid mellan kl. 9-12 och kl. 13- 16, samt även kvällstid.

Dessutom har vi ett språkcafé som är öppet för alla som vill öva svenska. 

 

ESF Care projekt

Inom ramen för projektet ESF Care projekt bedriver vi på Studieförbunden vuxenskolan Göteborg kartläggning och bedömning av kompetens, språkutbildning i svenska och engelska samt hälsofrämjande insatser för de ukrainska flyktingarna. Projektet ägs av FBR och har för syfte att personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv skall ges insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Vi arbetar också med social inkludering, samhällsorientering samt informationsinsatser gällande arbetsliv. Detta i samarbete med föreningarna Help Ukraine Gothenburg (HUG) och Vinochok – ukrainska skolan.  

Samtliga aktiviteter pågår varje vardag, dagtid mellan kl. 9-12 och kl. 13- 16 samt även kvällstid i våra centralt belägna lokaler på Karl Gustavsgatan (Vasastan). Personalen inom projektet är ukrainsktalande.