Projekt

Vägen in till integration och arbete inom satsningen ”Tidiga insatser för asylsökande”

Vägen in till integration och arbete inom satsningen ”Tidiga insatser för asylsökande” (TIA) är ett projekt på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland med syfte att säkerställa en lyckad integration av nyanlända och skapa meningsfull tid för asylsökande under väntan på beslut. Vi erbjuder både fysiska och digitala cirklar inom svenska (på olika nivåer) och samhällsorientering med inriktning på arbetsmarknad, demokrati, skolsystem och jämställdhet för att på bästa sätt bemöta deltagarnas behov. Cirklarna pågår vardagar; både dag- och kvällstid. Utöver detta erbjuder vi även möjlighet att delta på vårt språkcafé som är öppet för alla som vill öva svenska.

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Socialförvaltningen Sydväst

Under 2024 fortsätter vårt samarbete genom ett IOP med Socialförvaltningen Sydväst inom Göteborgs Stad. I insatsen deltar ett tjugotal utrikesfödda och långtidsarbetslösa kvinnor som hänvisas till oss av sina socialsekreterare. Aktiviteterna pågår tre dagar i veckan kl.09:30-12:00.

Digitalisering för äldre sverigefinnar

Projektet har som syfte att genom studiecirklar och workshops stötta äldre sverigefinnar runtom Västra Götaland i deras användning av digitala verktyg såsom smartphone och surfplatta. Projektet görs i nära samarbete med föreningslivet och med finansiering av VGR. Tillhör du målgruppen äldre sverigefinnar och vill bli bättre på att använda dig av digitala verktyg i din vardag är du välkommen att delta i någon av våra cirklar.

Revitalisering av nationella minoritetsspråk och kulturer 2024

Detta är ett lokalt projekt med finansiering av Folkbildningsrådet (FBR) SV Gbg och Öckerö verkar för att skapa tydlig riktning, nationellt, regionalt och lokalt, för det långsiktiga arbetet med och för de nationella minoriteterna. Ett led i detta arbete är att utveckla en profil som studieförbund som aktivt främjar de nationella minoriteternas rättigheter. Lokalt bedriver vi fysiska och digitala cirklar i Sveriges nationella minoritetsspråk: jiddisch, romani, meänkieli och finska samt samiska. Vidare anordnar vi kulturarrangemang och workshops med och för de nationella minoriteterna. Under 2024 kommer vi även anordna temaveckor i samarbete med GBG:s stad såsom Judisk och samisk temavecka.

Nationellla minoriteter

Vår satsning för Nationella minoriteter startade 2021 och var till en början att kunna erbjuda kurser i Sveriges nationella minoritetsspråk. Vi började därmed att erbjuda språkkurser på finska, samiska, jiddisch, romani arli, och meänkieli. Varmt välkomna till oss på SV Göteborg!

Equal Repa HBTQI

Ett projekt med finansiering från MUCF med syftet att dels skapa en mötesplats för unga hbtqi-personer med intellektuell funktionsnedsättning och dels bredda tillgängligheten i våra musikhus. Projektet drivs på ett av våra musikhus - Brittas Musikhus.

Avslutade projekt

Fast Care of Folkbildningen

Fast Care of Folkbildningen är ett projekt som syftar till att stärka ukrainska flyktingars ställning på den svenska arbetsmarknaden och skapa social delaktighet i samhället och på så sätt öka möjligheterna till egen försörjning. Projektet ägs av Folkbildningsrådet och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet pågår från 1 oktober 2023 till 31 mars 2024. Projektet består av kursaktiviteter inom tex yrkessvenska, yrkesengelska, rekryteringsprocessen i Sverige, hälsofrämjande insatser, om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, och hur man skapar nya nätverk.